Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vereisten tot het aangaan van een huwelijk (art. 1:31 - 1:42 BW)

Bijgewerkt tot 01-08-2022 Auteur De redactie

1 Vereisten tot het aangaan van een huwelijk Voor het aangaan van een huwelijk zijn in de wet een aantal vereisten opgenomen (art. 1:31 BW e.v.). Hetzelfde geldt voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap (art. 1:80a BW). Bij het huwelijk (daaronder hierna ook te begrijpen het geregistreerd partnerschap) worden inwendige (persoonlijke) en uitwendige (formele) vereisten onderscheiden. Bij de inwendige vereisten gaat het om de vereisten waaraan een persoon moet voldoen om…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 31

Om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.


Artikel 32

Een huwelijk mag niet worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen.


Artikel 33

Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn.


Artikel 35 [Vervallen per 05-12-2015]

[Vervallen]


Artikel 36 [Vervallen per 05-12-2015]

[Vervallen]


Artikel 37

 • 1

  Hij die wegens gewoonte van drank- of drugsmisbruik onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder de toestemming van zijn curator.

 • 2

  Voor zover die toestemming niet wordt verkregen, kan zij op verzoek van de onder curatele gestelde door toestemming van de kantonrechter worden vervangen.


Artikel 38

Hij die wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter.


Artikel 39

 • 1

  Heeft de rechter de toestemming verleend, dan is de termijn van beroep veertien dagen en kan gedurende die termijn de beschikking niet worden ten uitvoer gelegd.

 • 2

  Hij die tegen een verleende toestemming opkomt, is verplicht dit binnen de termijn van beroep bij deurwaardersexploit te doen aanzeggen aan de ambtenaar of ambtenaren van de burgerlijke stand ten overstaan van wie het huwelijk kan worden voltrokken. Door dit te verzuimen verliest hij het recht om de nietigverklaring van het huwelijk op grond van het ontbreken van zijn toestemming te vragen, indien het gerechtshof de in het eerste lid bedoelde beschikking vernietigt en het huwelijk reeds is voltrokken.


Artikel 41

 • 1

  Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van nature hetzij familierechtelijk, bestaan in de opgaande en in de nederdalende lijn of als broeders, zusters of broeder en zuster.

 • 2

  Onze Minister van Justitie kan om gewichtige redenen ontheffing van het verbod verlenen aan hen die broeders, zusters of broeder en zuster door adoptie zijn.


Artikel 42

Zij die met elkander een huwelijk willen aangaan, mogen niet tegelijkertijd een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Huwelijk Categorie Familievermogensrecht
Titel Wils(on)bekwaamheid Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Huwelijk met terugwerkende kracht nietig verklaard Instantie Hoge Raad Datum 26-04-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ8782
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel