Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verklaring van tenietgaan bij hypotheekrecht (Art. 3:274 BW)

Bijgewerkt tot 17-11-2021 Auteur De redactie

1 Inleiding Gaat het hypotheekrecht teniet doordat de hypotheekschuld volledig is betaald, dan dient het hypotheekrecht in de openbare registers te worden doorgehaald (het royement). Art. 3:274 BW is daarmee een lex specialis ten opzichte van art. 3:17 lid 1 sub a BW. 2 Wijzen van tenietgaan (art. 3:274 lid 1 BW) 2.1 Algemeen De verklaring van tenietgaan van het hypotheekrecht geldt voor alle wijzen van tenietgaan. Ook in geval van zuivering (art. 3:273 BW). Dit is van belang wanneer alle…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 274

 • 1

  Wanneer een hypotheek is tenietgegaan, is de schuldeiser verplicht aan de rechthebbende op het bezwaarde goed op diens verzoek en op diens kosten bij authentieke akte een verklaring af te geven, dat de hypotheek is vervallen. Is de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekte met een beperkt recht bezwaard, dan rust een overeenkomstige verplichting op de beperkt gerechtigde.

 • 2

  Deze verklaringen kunnen in de registers worden ingeschreven. Zij machtigen dan tezamen de bewaarder tot doorhaling.

 • 3

  Worden de vereiste verklaringen niet afgegeven, dan is artikel 29 van overeenkomstige toepassing.

 • 4

  Is de hypotheek door vermenging tenietgegaan, dan wordt de bewaarder tot doorhaling gemachtigd door een daartoe strekkende verklaring, afgelegd bij authentieke akte door hem aan wie het goed toebehoort, tenzij op de vordering een beperkt recht rust.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Heropening vereffening wegens niet doorgehaald hypotheekrecht Instantie Rechtbank Den Haag Datum 30-11-2022 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2022:13167

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Omissie van een ontbonden vennootschap: de doorhaling van een hypothecaire inschrijving Auteur(s) M.Y. Nethe Bron WPNR 2023/7433
Titel Een (vergeten) hypotecaire inschrijving van een ontbonden vennootschap. Hoe laat je die doorhalen? Auteur(s) L.M. de Hoog Bron PE Notariaat 2023/1
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel