Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW)

Bijgewerkt tot 15-01-2024 Auteur mr. A. (Anja) van Meurs

1 Vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheidArt. 2:8 BW geeft de gedragsregel weer die betrekking heeft op de rechtspersoon en de bij haar betrokken organen en leden die zitting hebben in deze organen. De omvang van deze kring blijkt uit de wet en de statuten. Zij behoren zich als zodanig jegens elkaar te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd (lid 1). Dit wordt ook wel de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid genoemd. Bestaat geen verb…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 8

  • 1

    Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

  • 2

    Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Op middellijk aandeelhouder rust ook zorgvuldigheidsplicht van art. 2:8 BW Instantie Hoge Raad Datum 22-09-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1283
Nietigheid en/of vernietiging ruilovereenkomst grond niet mogelijk indien dit onaanvaardbare gevolgen met zich brengt Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 27-07-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:7167
Vernietiging van emissiebesluit vanwege niet nakomen aandeelhoudersgelijkheid Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 09-06-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:2398
Voor verkoop van 51% van de aandelen was geen goedkeuring van algemene vergadering vereist Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-04-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:1018
Beroep minderheidsaandeelhouder op misbruik door meerderheidsaandeelhouder faalt Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 18-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:511
Geen overeenkomst tot overdracht van aandelen door discrepantie aanbod en aanvaarding Instantie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum 30-04-2019 Nummer ECLI:NL:OGEAC:2019:83
Vernietiging (her)benoemingsbesluit vanwege strijd met redelijkheid en billijkheid Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 13-03-2019 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2019:1450
Statutenwijziging toegestaan ondanks bezwaar financiële steunverlener Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 30-11-2018 Nummer ECLI:NL:RBROT:2018:11349
De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid bij opeising van familiaire geldlening Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 27-11-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:5149
Ten uitvoerleggen besluit tot uitgifte aandelen kan in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid uit art. 2:8 BW Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 29-11-2017 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2017:6254
Strijd met art. 2:8 BW zorgt voor onrechtmatige opzegging lidmaatschap (IMG-arrest) Instantie Hoge Raad Datum 03-06-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1061
Beroep op verjaring in strijd met maatstaven van redelijkheid en billijkheid Instantie Rechtbank Den Haag Datum 23-12-2015 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2015:15609
Belang BV staat in de weg aan het doorwerken in de verhouding tussen BV en haar bestuurder van ontslagbepaling in aandeelhoudersovereenkomst Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 31-07-2015 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2015:5677
Vennootschappelijke werking aandeelhoudersovereenkomst (Vanka Kawat) Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 01-08-2012 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5922
Zwagerman Beheer Instantie Hoge Raad Datum 01-03-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AD9857
Lampe/Tonnema Instantie Hoge Raad Datum 17-05-1991 Nummer ECLI:NL:HR:1991:ZC0242

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Artikel 2:8 BW, zorgplichten en de rol van de rechter Auteur(s) V. Timmerman Bron Ondernemingsrecht 2023/48
Titel Biedt zorgplicht wel voldoende bescherming aan de minderheidsaandeelhouder? Een pleidooi voor een betere uittredingsregeling Auteur(s) S. Haanschoten Bron Ondernemingsrecht 2023/47
Titel Inrichting van de BV: statuten en aandeelhoudersovereenkomst Auteur(s) R.A. Wolf Bron WPNR 2022/7389
Titel De redelijkheid en billijkheid in het ondernemingsrecht Auteur(s) P. van Schilfgaarde Bron Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht (nr. 100)
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel