Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Definities bij NV (art. 2:78 en 2:78a BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2020

1 Algemeen Afdeling 2.4.1 BW bevat een drietal definities. Elke definitie heeft haar eigen toepassingsbereik. De bedoelde begrippen betreffen ‘beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal’, ‘het geplaatst kapitaal’ en ‘orgaan van de vennootschap’. 2 Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal De beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal wordt omschreven in art. 2:76a BW. Het eerste lid bevat vijf cumulatieve vereisten voor het zijn van een bel…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 78

Wanneer in de statuten wordt gesproken van de houders van zoveel aandelen als tezamen een zeker gedeelte van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap uitmaken, wordt, tenzij het tegendeel uit de statuten blijkt, onder kapitaal verstaan het geplaatste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.


Artikel 78a

Voor de toepassing van de artikelen 87, 96, 96a, 101 lid 6 en 129 wordt onder orgaan van de vennootschap verstaan de algemene vergadering, de vergadering van houders van aandelen van een bijzonder soort, het bestuur, de raad van commissarissen en de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Naamloze vennootschap Categorie Ondernemingsrecht
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel