Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aandelen BV (art. 2:190 BW)

Bijgewerkt tot 01-07-2022

1 Algemeen De aandeelhouder staat in een rechtsbetrekking tot de BV. Deze rechtsbetrekking wordt aangeduid als het aandeelhouderschap. Het aandeelhouderschap kan ontstaan door:  uitgifte van aandelen bij oprichting en, na oprichting, ingevolge een besluit van de algemene vergadering, voor zover bij de statuten geen ander orgaan is aangewezen (art. 2:206 BW); toekenning van aandelen bij juridische fusie en splitsing (art. 2:311 BW); verkrijging van aandelen onder bijzondere titel (overdrach…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 190

Rechten die stemrecht noch aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten, worden niet als aandeel aangemerkt.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Besloten vennootschap Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Niet uitoefenen stemrecht op basis van aandeelhoudersovereenkomst is geen inbreuk op art. 2:190 BW Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 03-11-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:2948
Overeengekomen steminstructie was geldig nu het ging om een tijdelijke beperking van het stemrecht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 03-11-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:2948
Uitgifte van aandelen kan onrechtmatig zijn jegens pandhouder Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 07-10-2015 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2015:5797
Buiten toepassing laten blokkeringsregeling bij executoriale verkoop aandelen Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 13-11-2014 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2014:7725
Glijclausule in ruilovereenkomst Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 14-06-2002 Nummer ECLI:NL:PHR:2002:AD8503

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De geldigheid van een afspraak omtrent het niet-uitoefenen van stemrecht Auteur(s) P.M.J.H. ten Broecke Bron JBN 2022/2
Titel Certificering versus flexibele aandelen in de ring (I) Auteur(s) J.W.E. Litjens, M. Tydeman-Yousef Bron WPNR 2014/7029
Titel Certificering versus flexibele aandelen in de ring (II, slot). Wie wordt de winnaar? Auteur(s) J.W.E. Litjens, M. Tydeman-Yousef Bron WPNR 2014/7030
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel