Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Ontbinding stichting (art. 2:296 en 2:301 BW)

Bijgewerkt tot 22-04-2020

1 Algemeen Naast de algemene ontbindingsmogelijkheden uit art. 2:19 BW, art. 2:20 BW en art. 2:21 BW (de ontbindingmogelijkheid uit art. 2:19a BW geldt niet voor de stichting), kan de Rechtbank overgaan tot ontbinding van een stichting op grond van art. 2:301 BW. Enerzijds kan op grond van deze bepaling een stichting worden ontbonden omdat haar vermogen ontoereikend is en zal blijven om het doel te bereiken. Anderzijds kan een stichting worden ontbonden omdat het doel is bereikt of niet me…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 296

In een geding, waarin ontbinding van een stichting op een grond als vermeld in artikel 21 of 301 lid 1 onder a wordt verzocht, kan de rechtbank de bevoegdheden in de beide voorgaande artikelen genoemd, ambtshalve uitoefenen.


Artikel 301

 • 1

  De rechtbank ontbindt de stichting op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie, indien:

  • a.

   het vermogen van de stichting ten enenmale onvoldoende is voor de verwezenlijking van haar doel, en de mogelijkheid dat een voldoend vermogen door bijdragen of op andere wijze in afzienbare tijd zal worden verkregen, in hoge mate onwaarschijnlijk is;

  • b.

   het doel der stichting is bereikt of niet meer kan worden bereikt, en wijziging van het doel niet in aanmerking komt.

 • 2

  De rechtbank kan ook ambtshalve de stichting ontbinden tegelijk met de afwijzing van een verzoek als bedoeld in artikel 294.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Stichting Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Hof past ten onrechte twee kringenleer niet toe Instantie Hoge Raad Datum 12-10-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1900
Geen algemene bevoegdheid ondernemingskamer tot ambtshalve treffen voorzieningen Instantie Hoge Raad Datum 23-03-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV1056
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel