Kennisbank voor het notariaat

Beleidsbesluiten

Zoekresultaten (1026)

StatusWetgeving


RechtsgebiedenZoekresultaten (1026)

Titel Instantie Datum Nummer Status
Brief toekomstig box 3-stelsel Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-09-2023 Nummer - Status Geldig
Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen (wijziging van het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB 2014-704M) Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-08-2023 Nummer 2023-17125 Status Van kracht, maar is aanvulling op
Belastingplicht van stichtingen en verenigingen Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-08-2023 Nummer 2023-11888 Status Geldig
Besluit Middeling Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-08-2023 Nummer 2023-180526 Status Geldig
Kamerbrief contouren wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-06-2023 Nummer 2023-0000143537 Status Geldig
Kamerbrief mogelijke verfijningen in box 3 Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-04-2023 Nummer 2023-0000101431 Status -
Besluit meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-04-2023 Nummer 2023-6233 Status Geldig
Giften en algemeen nut beogende instellingen (wijziging van het besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M) Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-03-2023 Nummer 2023-77781 Status Van kracht, maar is aanvulling op
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. Totaalwinst (Besluit Totaalwinst) Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-03-2023 Nummer 2023-14431 Status Geldig
Tweede wijziging van het KEW-besluit van 15 mei Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-03-2023 Nummer 2023-27660 Status Geldig
Wijziging verzamelbesluit pensioenen Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-02-2023 Nummer 2023-1520 Status Geldig
Brief inzake met geleend geld gefinancierde vastgoedbeleggingen in een STAK Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-02-2023 Nummer 2023Z00477 Status -
Aanwijzing 'massaal bezwaar plus' niet-bezwaarmakers box 3 Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-01-2023 Nummer 2023-1194 Status Geldig
Overdrachtsbelasting. Startersvrijstelling en 2%-tarief Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-03-2023 Nummer 2023-2 Status Geldig
Vennootschapsbelasting. Artikel 8bd, Wet Vpb 1969 Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-01-2023 Nummer 2022-322315 Status Geldig
Wijziging van het besluit van 22 februari 2017, nr. 2017-36415, Staatscourant 2017, nr. 12449 Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-01-2023 Nummer 2023-1 Status Geldig
Omzetbelasting. Btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-06-2023 Nummer 2023-6393 Status Geldig
Inkomstenbelasting en loonbelasting. Besluit heffingskortingen Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-12-2022 Nummer 2022-278079 Status Geldig
Omzetbelasting. Fiscaal vertegenwoordiging Instantie Staatscourant Datum 21-12-2022 Nummer 32161 Status Geldig
Waardering van verpachte gronden in box 3 Belastingjaar 2022 Instantie Belastingdienst Datum 21-12-2022 Nummer - Status Geldig
Eindejaarsbesluit 2022 Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-12-2022 Nummer Stb. 2022, 540 Status Geldig
Brief inzake 'massaal bezwaar plus' box 3 - ontvankelijkheid EHRM Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-12-2022 Nummer 2022-0000299359 Status Geldig
Wijziging van het besluit van 11 september 2014, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-12-2022 Nummer 2022-26653 Status Geldig
Schenk- en erfbelasting. Vrijstelling. Omzetting, fusie en taakafsplitsing Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000023865 Status Geldig
Bijstellingsregeling directe belastingen 2023 Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000302028 Status Geldig