Kennisbank voor het notariaat

Beleidsbesluiten

Zoekresultaten (1015)

StatusWetgevingRechtsgebiedenZoekresultaten (1015)

Titel Instantie Datum Nummer Status
Tweede wijziging van het KEW-besluit van 15 mei Instantie Staatscourant Datum 16-03-2023 Nummer - Status -
Wijziging verzamelbesluit pensioenen Instantie Staatscourant Datum 03-03-2023 Nummer - Status -
Brief inzake met geleend geld gefinancierde vastgoedbeleggingen in een STAK Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-02-2023 Nummer - Status -
Wijziging van het besluit van 22 februari 2017, nr. 2017-36415, Staatscourant 2017, nr. 12449 Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-01-2023 Nummer 2023-1 Status Geldig
Aanwijzing 'massaal bezwaar plus' niet-bezwaarmakers box 3 Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-01-2023 Nummer 2023-1194 Status Geldig
Vennootschapsbelasting. Artikel 8bd, Wet Vpb 1969 Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-01-2023 Nummer 2022-322315 Status Geldig
Overdrachtsbelasting. Startersvrijstelling en 2%-tarief Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-03-2023 Nummer 2023-2 Status Geldig
Kennisgroep Verzekeringsproducten: vragen en antwoorden overgangsregime KEW, SEW en BEW (versie februari 2022) Instantie Belastingdienst Datum 11-02-2022 Nummer Versie 11 februari 2022 Status Geldig
Inkomstenbelasting en loonbelasting. Besluit heffingskortingen Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-12-2022 Nummer 2022-278079 Status Geldig
Omzetbelasting. Fiscaal vertegenwoordiging Instantie Staatscourant Datum 21-12-2022 Nummer 32161 Status Geldig
Waardering van verpachte gronden in box 3 Belastingjaar 2022 Instantie Belastingdienst Datum 21-12-2022 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Eindejaarsbesluit 2022 Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-12-2022 Nummer Stb. 2022, 540 Status Geldig
Brief inzake 'massaal bezwaar plus' box 3 - ontvankelijkheid EHRM Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-12-2022 Nummer 2022-0000299359 Status Geldig
Wijziging van het besluit van 11 september 2014, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-12-2022 Nummer 2022-26653 Status Geldig
Schenk- en erfbelasting. Vrijstelling. Omzetting, fusie en taakafsplitsing Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000023865 Status Geldig
Bijstellingsregeling directe belastingen 2023 Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000302028 Status Geldig
Bijstellingsregeling indirecte belastingen 2023 Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000302028 Status Geldig
Wijziging van het besluit Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop (besluit van 16 maart 2017, nr. 2017-51500, Stcrt. 2017, 16579) Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-26122 Status Geldig
Toelichting intrekking cassatieberoep inkomstenbelasting: geruisloze inbreng verhuurde onderneming Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-12-2022 Nummer 2022-0000291606 Status Geldig
Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen Instantie Ministerie van Economische Zaken Datum 09-12-2022 Nummer DGBI / 22572682 Status Geldig
Eindejaarsregeling 2022 Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-12-2022 Nummer 2022-0000289823 Status Geldig
Belastingdienst: beantwoording vragen over rechtsherstel box 3 Instantie Belastingdienst Datum 01-12-2022 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M, Staatscourant 2010, 20508 Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-11-2022 Nummer DGBD 267621 Status Geldig
Omzetbelasting. Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-11-2022 Nummer 2022-26848 Status Geldig
Brief inzake verzoeken om ambtshalve vermindering niet bezwaarmakers box 3 Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-11-2022 Nummer 2022-270669 Status Geldig