Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (art. 3:260 BW)

Bijgewerkt tot 22-11-2023 Auteur De redactie

1 AlgemeenMet de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft een particuliere woningeigenaar een vangnet als door omstandigheden de hypotheek niet meer kan worden betaald of als een restschuld overblijft na de verkoop van het huis. De NHG is een garantie op hypotheken voor koopwoningen met een koopprijs tot de gemiddelde huizenprijs. Aan deze gemiddelde huizenprijs heeft de NHG een kostengrens gekoppeld. Ieder die een woning koopt onder de kostengrens, kan een hypotheeklening met NHG sluiten.…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 260

 • 1

  Hypotheek wordt gevestigd door een tussen partijen opgemaakte notariële akte waarbij de hypotheekgever aan de hypotheekhouder hypotheek op een registergoed verleent, gevolgd door haar inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers. De akte moet een aanduiding bevatten van de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt, of van de feiten aan de hand waarvan die vordering zal kunnen worden bepaald. Tevens moet het bedrag worden vermeld waarvoor de hypotheek wordt verleend of, wanneer dit bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het goed kan worden verhaald. De hypotheekhouder moet in de akte woonplaats kiezen in Nederland.

 • 2

  Tenzij anders is bedongen, komen de kosten van verlening en vestiging ten laste van de schuldenaar.

 • 3

  Bij de in het eerste lid bedoelde akte kan iemand slechts krachtens een bij authentieke akte verleende volmacht als gevolmachtigde voor de hypotheekgever optreden.

 • 4

  Voor het overige vinden de algemene voorschriften die voor vestiging van beperkte rechten op registergoederen gegeven zijn, ook op de vestiging van een hypotheek toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Hypotheek Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
NHG-schuld niet kwijtgescholden vanwege aankoop tweede woning met hypotheek Instantie Raad van State Datum 13-05-2015 Nummer ECLI:NL:RVS:2015:1556

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Nationale Hypotheek Garantie Bron NHG Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel