Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Echtscheiding algemeen (art. 1:150 - 1:154 BW)

Bijgewerkt tot 25-07-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 EchtscheidingsgrondDe enige grond tot echtscheiding is duurzame ontwrichting van het huwelijk. Of sprake is van duurzame ontwrichting dient objectief te worden beoordeeld. Echtscheiding kan worden uitsproken zowel op verzoek van één van de echtgenoten (art. 1:151 BW) als op beider verzoek (art. 1:154 BW). Als echtscheiding op beider verzoek wordt uitgesproken, onderzoekt de rechter niet ambtshalve of objectief sprake is van duurzame ontwrichting. Dit laatste heeft tot gevolg dat…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 150

Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk verzoek.


Artikel 151

Echtscheiding wordt op verzoek van één der echtgenoten uitgesproken, indien het huwelijk duurzaam ontwricht is.


Artikel 154

 • 1

  Echtscheiding wordt op gemeenschappelijk verzoek van de echtgenoten uitgesproken indien het verzoek is gegrond op hun beider oordeel dat het huwelijk duurzaam ontwricht is.

 • 2

  Ieder der echtgenoten is tot op het tijdstip der uitspraak bevoegd het verzoek in te trekken.


Artikel 163

 • 1

  De echtscheiding komt tot stand door de inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.

 • 2

  De inschrijving geschiedt op verzoek van partijen of van één van hen.

 • 3

  Indien het verzoek tot inschrijving niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, verliest de beschikking haar kracht.


Artikel 164

 • 1

  Indien een tussen de echtgenoten bestaande gemeenschap van goederen door één van hen is benadeeld doordat hij na de aanvang van het geding of binnen zes maanden daarvóór lichtvaardig schulden heeft gemaakt, goederen der gemeenschap heeft verspild, of rechtshandelingen als bedoeld in artikel 88 van dit boek zonder de vereiste toestemming of beslissing van de rechtbank heeft verricht, is hij gehouden na de inschrijving van de beschikking waarbij de echtscheiding is uitgesproken, de aangerichte schade aan de gemeenschap te vergoeden.

 • 2

  Een op het vorige lid gegronde rechtsvordering kan niet later worden ingesteld dan drie jaren na de inschrijving van de beschikking.


Artikel 165

 • 1

  Op verzoek van een echtgenoot kan de rechter bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak bepalen dat, als die echtgenoot ten tijde van de inschrijving van de beschikking een woning bewoont die aan de andere echtgenoot uitsluitend of mede toebehoort of ten gebruike toekomt, hij jegens de andere echtgenoot bevoegd is de bewoning en het gebruik van de bij de woning en tot de inboedel daarvan behorende zaken gedurende zes maanden na de inschrijving van de beschikking tegen een redelijke vergoeding voort te zetten.

 • 2

  Tegen hem kan een in dat tijdvak zonder zijn toestemming door de andere echtgenoot verrichte rechtshandeling niet worden tegengeworpen ten nadele van zijn in het vorige lid omschreven bevoegdheid.

 • 3

  Weigert hij zijn toestemming of is hij niet in staat zijn wil te verklaren, dan kan de rechtbank die in eerste aanleg over het verzoek tot echtscheiding heeft beslist, op verzoek van de andere gewezen echtgenoot, bepalen dat het vorige lid buiten toepassing blijft.


Artikel 166

Indien de gescheiden echtgenoten met elkander hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, herleven alle gevolgen van het huwelijk van rechtswege, alsof er geen echtscheiding had plaats gehad. Nochtans wordt de geldigheid van rechtshandelingen die tussen de ontbinding van het huwelijk en het nieuwe huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn verricht, beoordeeld naar het tijdstip der handeling.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Echtscheidingstestament Categorie Erfrecht
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)
Titel Beslag Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Onder curatele gestelde kon niet zonder toestemming curator pensioenverweer voeren tijdens echtscheidingsprocedure Instantie Hoge Raad Datum 23-06-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:949
Veroordeling mogelijk meewerken aan verkoop en levering gemeenschappelijke woning Instantie Hoge Raad Datum 31-03-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:499
Betaalde hypotheekrente voor ex-partner niet aftrekbaar als kosten eigen woning of alimentatie door opschortende voorwaarde in echtscheidingsconvenant Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 05-01-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:51
Onjuiste eigendomsverhouding bij leveringsakte van woning Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 21-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:529
Ook BV moest zich houden aan afspraken van echtscheiding Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-04-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:1372
Huisdier is geen inboedel Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 18-03-2020 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2020:1787
Testamentair bewindvoerder kan beheer nalatenschap niet uitvoeren voordat vereffening heeft plaatsgevonden Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 10-10-2017 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2017:5279
Wijziging van partneralimentatie wegens grove miskenning van de wettelijke maatstaven Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 29-09-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:4053
Beleggingsverlies komt voor rekening van beide echtgenoten omdat overgespaard niet-verrekend inkomen op gezamenlijke rekening stond Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 22-07-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:2143
Geen verbeurte aandeel in gemeenschap maar onrechtmatige daad bij verdwenen inboedelzaken Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 24-03-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:2134
Echtscheiding van een vrije beroepsbeoefenaar: welke goodwill valt in de huwelijksgemeenschap? Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 30-10-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:8387
Gebruiksvergoeding en echtscheiding Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 04-03-2014 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2014:1249
Hof spreekt tegelijkertijd echtscheiding en scheiding van tafel en bed uit Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 17-10-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:7996

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet scheiden zonder rechter (ingetrokken) Dossiernr. 34118 Status Ingetrokken Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Afdwingen van verkoop van een gemeenschappelijke woning: kort geding of bodemprocedure? Auteur(s) G.V. van Campen Bron EB 2021/87

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Ouderschapsplan Bron Rijksoverheid Type Huwelijk, alimentatie en echtscheiding Categorie Verwijzingen voor de notaris
Ouderschapsplan Bron Rijksoverheid Type Echtscheiding Categorie Verwijzingen voor de particulier
Rechtwijzer Uit elkaar Bron Raad voor Rechtsbijstand Type Echtscheiding Categorie Verwijzingen voor de particulier
Scheiden of uit elkaar gaan Bron Belastingdienst Type Echtscheiding Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel