Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aandeel in eenvoudige gemeenschap (art. 3:175 - art. 3:177 BW)

Bijgewerkt tot 06-04-2023 Auteur De redactie

1 AlgemeenIn beginsel kan ieder van de deelgenoten van een eenvoudige gemeenschap over zijn aandeel in een goed van die eenvoudige gemeenschap of in de eenvoudige gemeenschap als geheel beschikken, tenzij uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten anders voortvloeit (art. 3:175 lid 1 en 2 BW). Met betrekking tot het aandeel in een bijzondere gemeenschap gelden andere bepalingen ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van een deelgenoot over zijn aandeel. Ook kunnen schuldeisers van een de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 175

 • 1

  Tenzij uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten anders voortvloeit, kan ieder van hen over zijn aandeel in een gemeenschappelijk goed beschikken.

 • 2

  Indien uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten voortvloeit dat zij niet, tenzij met aller toestemming, bevoegd zijn over hun aandeel te beschikken, zijn de leden 3 en 4 van artikel 168 van overeenkomstige toepassing.

 • 3

  De schuldeisers van een deelgenoot kunnen zijn aandeel in een gemeenschappelijk goed uitwinnen. Na de uitwinning van een aandeel kunnen beperkingen van de bevoegdheid om over de aandelen te beschikken niet worden ingeroepen tussen de verkrijger van dat aandeel en de overige deelgenoten.


Artikel 177

 • 1

  Wordt een gemeenschappelijk goed verdeeld of overgedragen, terwijl op het aandeel van een deelgenoot een beperkt recht rust, dan komt dat recht te rusten op het goed voor zover dit door die deelgenoot wordt verkregen, en wordt het goed voor het overige van dat recht bevrijd, onverminderd hetgeen de beperkt gerechtigde of de deelgenoot op wiens aandeel zijn recht rust, krachtens hun onderlinge verhouding van de onder wegens een door deze aldus ontvangen overwaarde heeft te vorderen.

 • 2

  Een verdeling, alsmede een overdracht waartoe de deelgenoten zich na bezwaring met het beperkte recht hebben verplicht, behoeft de medewerking van de beperkt gerechtigde.

 • 3

  Een bij toedeling van het goed aan de in het eerste lid genoemde deelgenoot bedongen recht van pand of hypotheek tot waarborg van hetgeen hij aan een of meer der deelgenoten ten gevolge van de verdeling schuldig is of mocht worden, heeft, mits het gelijktijdig met de levering van het hem toegedeelde daarop wordt gevestigd, voorrang boven een beperkt recht dat een deelgenoot tevoren op zijn aandeel had gevestigd.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Overdracht onroerend goed onder algemene titel doorbreekt voorkeursrecht Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 21-06-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:5318
Deelgenoten zijn bevoegd om over aandeel in perceel te beschikken zonder toestemming van de andere deelgenoot Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 27-11-2015 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2015:7534
Overdracht van aandeel in een gedeelte vereist medewerking van alle deelgenoten Instantie Hoge Raad Datum 22-05-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:1297

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De verdeling van de ondergemeenschap Auteur(s) L.C.M. Admiraal, A. Cavallé Medina Bron 2023/7426
Titel Beschikken over een aandeel in een gemeenschappelijk goed Auteur(s) A. Cavallé Medina Bron WPNR 2021/7336
Titel W.H. van Hemel, 'Beschikken over een aandeel in een gemeenschap', Kluwer 1998 (Proefschrift)
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel