Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Derdenbescherming (art. 3:88 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Bescherming derde tegen beschikkingsonbevoegdheid vervreemder van een registergoed In bepaalde gevallen wordt een verkrijger van een registergoed beschermd tegen een ongeldige overdracht. Anders gezegd: de ongeldige overdracht wordt onder voorwaarden geheeld. De basis hiervoor is art. 3:88 BW. Wil een verkrijger van een registergoed – een goed waarop art. 3:86 BW niet van toepassing is – beschermd worden tegen een ongeldige overdracht, dan moet in elk geval sprake zijn van een gel…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 88

  • 1

    Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht van een registergoed, van een recht op naam, of van een ander goed waarop artikel 86 niet van toepassing is, geldig, indien de verkrijger te goeder trouw is en de onbevoegdheid voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg was van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.

  • 2

    Lid 1 kan niet worden tegengeworpen aan vorderingen als bedoeld in de artikelen 86a leden 1 en 2 en 86b lid 1.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Koop en levering onroerende zaken Categorie Registergoederenrecht

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Derdenbescherming van de verklaring van erfrecht, in het bijzonder bij de overdracht van registergoederen Auteur(s) A.G. de Gruiter-Koopmans Bron WPNR 2022/7393
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel