Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Pand en hypotheek algemeen (art. 3:227 - 3:228 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Algemeen Pand en hypotheek zijn beperkte zekerheidsrechten en zijn geregeld in titel 3.9 BW. Beperkte rechten zijn rechten die zijn afgeleid uit een meer omvattend recht. Het meer omvattende recht is met het beperkte recht bezwaard. Een voorbeeld hiervan is het eigendomsrecht als meer omvattend recht dat is bezwaard met een hypotheekrecht. Het pand- en hypotheekrecht zijn ook zekerheidsrechten. Dat betekent dat het beperkte recht op een zaak de rechthebbende het recht verschaft om de zaa…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 227

  • 1

    Het recht van pand en het recht van hypotheek zijn beperkte rechten, strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Is het recht op een registergoed gevestigd, dan is het een recht van hypotheek; is het recht op een ander goed gevestigd, dan is het een recht van pand.

  • 2

    Een recht van pand of hypotheek op een zaak strekt zich uit over al hetgeen de eigendom van de zaak omvat.


Artikel 228

Op alle goederen die voor overdracht vatbaar zijn, kan een recht van pand hetzij van hypotheek worden gevestigd.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vestigen van pandrecht mogelijk op onoverdraagbare vordering? Instantie Hoge Raad Datum 01-07-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:984
Uitwinnen pandrecht is niet onrechtmatig jegens aandeelhouder Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 25-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:1609
Hoofdrecht waarvan pandrechten afhankelijk zijn, blijkt uit partijbedoelingen; rechtsgeldige pandrechten Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 19-02-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:1602
Bij de beoordeling of pandakte de te verpanden vordering voldoende bepaalt, is de partijbedoeling niet relevant Instantie Hoge Raad Datum 22-11-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1841
Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 16-07-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:34
Op aandeel in nalatenschap is geen rechtsgeldig pandrecht gevestigd Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 14-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:4217
Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte Instantie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Datum 18-02-2019 Nummer 2019-125
Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder in beginsel met inachtneming van blokkeringsregeling Instantie Hoge Raad Datum 22-06-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:972
Vordering tot opheffing van conservatoir beslag afgewezen wegens uithollen pandrecht Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 12-10-2017 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2017:7540
Toekomstige geldleningen vallen ook onder derdenhypotheek, zodat uitwinning bij derden mogelijk blijft Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 13-06-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:2672
Twee gerechtigden bij verkrijging goed onder voorwaarde (Rabobank / Reuser) Instantie Hoge Raad Datum 03-06-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1046
Notaris moet bij passeren pandakte waarschuwen dat hij geen zekerheid kan garanderen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 12-01-2016 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2016:20
Uitleg contractueel verbod tot overdracht vorderingen in algemene voorwaarden (Coface Finance Gmbh / Intergamma B.V.) Instantie Hoge Raad Datum 21-03-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:682
HR inzake pandrecht op assurantieportefeuille Instantie Hoge Raad Datum 31-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:CA1614

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Toekomstige of bestaande vordering? Verpandbare of niet verpandbare vordering? Auteur(s) J.C. van Straaten Bron JBN 2023/12
Titel Hoge Raad beslist dat onoverdraagbaar gemaakte vorderingen 'automatisch' ook onverpandbaar zijn Auteur(s) M. van Eekelen-Atema, P.W. den Hollander Bron WPNR 2022/7386
Titel Drie stellingen. Wijziging van beperkte rechten Auteur(s) K. Everaars Bron WPNR 2021/7352
Titel Wijziging van beperkte rechten Auteur(s) K. Everaars Bron Ars Aequi 2021/11
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel