Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Opheffing van de splitsing (art. 5:143 BW)

Bijgewerkt tot 01-07-2023 Auteur mr. C. (Claudia) Siewers

1 Opheffing of wijziging splitsingDe wetgever heeft geen uitsluitsel gegeven over de vraag wanneer een opheffing gevolgd door een nieuwe splitsing in appartementsrechten dan wel een wijziging van de akte van splitsing aan de orde is. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat wanneer het gaat om een essentiële renovatie of verbouwing waardoor praktisch een geheel ander gebouw ontstaat, de splitsing opgeheven moet worden om vervolgens opnieuw tot splitsing over te gaan. Een aanwijzing is opg…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 143

 • 1

  De splitsing wordt van rechtswege opgeheven:

  • a.

   bij het eindigen van een in de splitsing betrokken recht van erfpacht of opstal, wanneer naast dit recht geen andere registergoederen in de splitsing betrokken zijn en de beëindiging niet gepaard gaat met de vestiging van een nieuw recht van erfpacht of opstal van de appartementseigenaars op dezelfde onroerende zaak;

  • b.

   door inschrijving in de openbare registers van het vonnis waarbij een in de splitsing betrokken kadastraal perceel in zijn geheel is onteigend, wanneer geen andere percelen in de splitsing betrokken zijn.

 • 2

  In alle andere gevallen geschiedt de opheffing van de splitsing door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. De artikelen 139 leden 1 en 3, 140 leden 1, 2 en 4 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Appartementsrechten Categorie Registergoederenrecht
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel