Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bevoegdheden bewindvoerder (art. 1:441 BW)

Bijgewerkt tot 25-04-2024 Auteur mr. M.N. (Mariëlle) Bende

1 AlgemeenDe bewindvoerder in een meerderjarigenbewind vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte en zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen, voor zover dit onder bewind staat en niet besteed behoort te worden aan een voldoende verzorging van de rechthebbende (art. 1:441 lid 1 BW). Als gevolg van het bewind komt het beheer over de goederen, met uitsluiting van de rechthebbende, toe aan de bewindvoerder (art. 1:438 lid 1 BW). De rechthebbende kan uitsluitend met…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 441

 • 1

  Tijdens het bewind vertegenwoordigt de bewindvoerder bij de vervulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte. De bewindvoerder draagt zorg voor een doelmatige belegging van het vermogen van de rechthebbende, voor zover dit onder het bewind staat en niet besteed behoort te worden voor een voldoende verzorging van de rechthebbende. De bewindvoerder kan voorts voor de rechthebbende alle handelingen verrichten die aan een goed bewind bijdragen.

 • 2

  Hij behoeft echter toestemming van de rechthebbende of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, machtiging van de kantonrechter voor de volgende handelingen:

  • a.

   beschikken en aangaan van overeenkomsten tot beschikking over een onder het bewind staand goed, tenzij de handeling als een gewone beheersdaad kan worden beschouwd of krachtens rechterlijk bevel geschiedt;

  • b.

   een making of gift waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden, aannemen;

  • c.

   geld lenen of de rechthebbende als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbinden;

  • d.

   overeenkomen dat een boedel, waartoe de rechthebbende gerechtigd is, voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten;

  • e.

   het aangaan, buiten het geval van artikel 87 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, van een overeenkomst tot het beëindigen van een geschil, tenzij het voorwerp van het geschil een waarde van € 700 niet te boven gaat;

  • f.

   andere bij de instelling van het bewind of nadien aangewezen handelingen.

 • 3

  De kantonrechter kan ook aan de bewindvoerder een doorlopende machtiging met zodanige voorwaarden als hij geraden acht, verlenen om handelingen als in het vorige lid bedoeld te verrichten en een verleende machtiging te allen tijde wijzigen of intrekken.

 • 4

  De bewindvoerder is, met uitsluiting van de rechthebbende, bevoegd de verdeling te vorderen van goederen, waarvan een onverdeeld aandeel tot zijn bewind behoort. Tot een verdeling, ook al geschiedt zij krachtens rechterlijk bevel, behoeft de bewindvoerder toestemming of machtiging overeenkomstig het tweede lid. De kantonrechter kan, in plaats van machtiging te verlenen, met overeenkomstige toepassing van artikel 181 van Boek 3 een onzijdig persoon benoemen, die in plaats van de bewindvoerder de rechthebbende bij de verdeling vertegenwoordigt.

 • 5

  De bewindvoerder is, met uitsluiting van de rechthebbende, bevoegd een aan de rechthebbende opgekomen nalatenschap te aanvaarden. Tenzij de aanvaarding geschiedt met toestemming van de rechthebbende, kan de bewindvoerder niet anders aanvaarden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Bewind Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Bewindvoerder had verzoek tot machtiging tot verwerping ingediend na verstrijken termijn art. 4:193 lid 1 BW Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 24-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:387
Rechthebbende kan zelfstandig in rechte optreden na machtiging verkoop door kantonrechter aan bewindvoerder Instantie Hoge Raad Datum 17-03-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:429
Hof stelt dat art. 4:193 BW in geval van beschermingsbewind geen toepassing vindt Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 11-10-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:8787
Geen schenkingstraditie; toch machtiging voor jaarlijkse belastingvrije schenking Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 14-12-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:4035
Aanvullende vergoeding voor extra inspanningen bewindvoerder vanwege uitzonderlijke omstandigheden Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 30-06-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:4943
Gelet op schenkingstraditie en omvang resterende liquide vermogen krijgt meerderjarigenbewindvoerder machtiging voor schenking Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 16-01-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:406
Testamentair bewindvoerder kan beheer nalatenschap niet uitvoeren voordat vereffening heeft plaatsgevonden Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 10-10-2017 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2017:5279
Ondanks ontbreken schenkingstraditie wordt schenking van € 195.000 toegestaan Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-03-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:1654
Geen machtiging verleend voor de inbreng van onder bewind gesteld vermogen in een BV Instantie Hoge Raad Datum 20-11-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:3334
Bewindvoerder mag zich onder omstandigheden laten leiden door hetgeen rechthebbende als lening zou hebben verstrekt Instantie Hoge Raad Datum 05-12-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:3531
Bewindvoerders mochten nalatenschap vanwege flinke toename AWBZ-kosten verwerpen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 20-03-2014 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2014:1975
Overneming van bewindvoerder als formele procespartij van tegen rechthebbende aanhangig gemaakt geding Instantie Hoge Raad Datum 07-03-2014 Nummer ECLI:HR:2014:525
Bewindvoerder diende in rechte te worden betrokken bij huurgeschil vanwege onderbewindstelling van alle goederen Instantie Rechtbank Oost-Nederland Datum 11-01-2013 Nummer ECLI:NL:RBONE:2013:BZ7179
Bewindvoerder handelt niet onrechtmatig over gelegateerd vermogen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 08-01-2013 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2013:BY8210
Machtiging vrijwaart van aansprakelijkheid vanwege lichtvaardig aangaan van gerechtelijke procedure Instantie Hoge Raad Datum 28-09-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BX7464
Ondanks geringe kosten aankoop boekhoudprogramma door bewindvoerder toch aangemerkt als een beschikkingsdaad Instantie Hoge Raad Datum 28-09-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BX7462
Betekenis van algemene volmacht ten opzichte van een later ingetreden meerderjarigenbewind Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 18-07-2012 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2012:BX4175
Bewindvoerder dient zekerheden te stellen bij het uitlenen van onder bewind gesteld vermogen Instantie Rechtbank Haarlem Datum 11-10-2011 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2011:BU9674
Evidente vergissing in persoon leidt niet tot niet-ontvankelijkheid Instantie Hoge Raad Datum 06-11-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BJ3043
Onjuiste dagvaarding leidt niet tot niet-ontvankelijkheid indien geen in rechte te dienen belang wordt geschaad Instantie Hoge Raad Datum 25-11-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AU1955
Verschoonbare ontwetendheid geen reden voor niet-ontvankelijkheid Instantie Hoge Raad Datum 11-03-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AR7437
Het afsluiten van een levensverzekering door bewindvoerder is geen daad van beheer Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-01-2005 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2005:AS3443

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Aanvaarding van een nalatenschap door de meerderjarigenbewindvoerder Auteur(s) M.I.W.E. Hillen-Muns Bron JBN 2023/29
Titel BEM-clausule, testamentair Boek 4-bewind of testamentair Boek 1-bewind bij een minderjarig kind: Wat is het gevolg voor toeslagen van de ouder? Auteur(s) E.M.A. van Amersfoort Bron PE Notariaat 2023/2
Titel Aanvaarding, verwerping en beschermingsbewind: geen automatisme na drie maanden Auteur(s) W.D. Kolkman Bron Tijdschrift Erfrecht 2019/4
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel