Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verknochtheid (art. 1:94 BW)

Bijgewerkt tot 01-12-2022 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 Inleiding Bepaalde goederen en schulden vallen door verknochtheid niet in de wettelijke gemeenschap van goederen. Verknochtheid van goederen en schulden vloeit voort uit hun aard, zoals deze mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald, aldus Hoge Raad 23 december 1988, NJ 1989/700 (brondocument niet beschikbaar). Uit de formulering van art. 1:94 lid 5 BW (tot 1 januari 2018: art. 1:94 lid 3 BW) 'op enigerlei bijzondere wijze' blijkt dat verknochtheid in gradaties voorkomt. De…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 94

 • 1

  Van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen.

 • 2

  De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle goederen die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, en alle overige goederen van de echtgenoten, door ieder van hen afzonderlijk of door hen tezamen vanaf de aanvang van de gemeenschap tot haar ontbinding verkregen, met uitzondering van:

 • 3

  Het tweede lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op:

  • a.

   giften van tot de gemeenschap behorende goederen aan de andere echtgenoot;

  • b.

   goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij in de gemeenschap vallen.

 • 4

  Goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen, blijven buiten de gemeenschap, ook al zijn echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen dat krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift verkregen goederen dan wel de vruchten daarvan in de gemeenschap vallen.

 • 5

  Goederen en schulden die aan een van de echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet.

 • 6

  Vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen, vallen evenmin in de gemeenschap. Buiten de gemeenschap valt hetgeen wordt geïnd op een vordering die buiten de gemeenschap valt, alsmede een vordering tot vergoeding die in de plaats van een eigen goed van een echtgenoot treedt, waaronder begrepen een vordering ter zake van waardevermindering van zulk een goed.

 • 7

  De gemeenschap omvat, wat haar lasten betreft, alle vóór het bestaan van de gemeenschap ontstane gemeenschappelijke schulden, alle schulden betreffende goederen die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, en alle tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schulden van ieder van de echtgenoten, met uitzondering van schulden:

 • 8

  Bestaat tussen echtgenoten een geschil aan wie van hen beiden een goed toebehoort en kan geen van beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt dit goed als gemeenschapsgoed aangemerkt. Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers van de echtgenoten.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht
Titel Zaaksvervanging Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Compensatie 'toeslagenaffaire' niet verknocht Instantie Rechtbank Den Haag Datum 09-11-2021 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2021:13732
Verknochtheid ontslagvergoeding afhankelijk van periode Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 12-05-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:3663
Waardering stamrecht-BV Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 26-07-2019 Nummer ECLI:NL:RBROT:2019:7418
Ontslagvergoeding verknocht ongeacht of deze is ondergebracht in een stamrechtverzekering Instantie Hoge Raad Datum 22-02-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:273
Verknochtheid van ontslagvergoedingen waarvan één ondergebracht in stamrecht-BV Instantie Hoge Raad Datum 23-02-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:270
DUO-schuld (studieschuld) is niet verknocht Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 15-11-2017 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2017:8236
Schulden ontstaan door strafrechtelijk handelen zijn verknocht en vallen niet in de gemeenschap Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 12-04-2017 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2017:2418
Geen sprake van toekomstig loon dus stamrecht is niet verknocht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 27-09-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:3901
Stamrecht is verknocht als deze ziet op vervanging van inkomen Instantie Hoge Raad Datum 24-06-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1293
Ontslagvergoeding niet (meer) verknocht omdat vergoeding is besteed aan echtelijke woning Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 10-12-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:9886
Onderhandse akte was nietig omdat sprake was van huwelijkse voorwaarde Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 01-10-2014 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2014:6392
Bij letselschadevergoeding kan volgens Hof sprake zijn van verknochtheid anders dan krachtens zaaksvervanging Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-07-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:6041
Uitgekeerde letselschadevergoeding niet identificeerbaar en daarom niet verknocht Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 13-05-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:4137
Ontslagvergoeding gestort in stamrechtverzekering was niet verknocht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-01-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ4094
Geen verknochtheid bij een uitkering in geld? Instantie Hoge Raad Datum 07-12-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BY0957
Schulden voortgekomen uit strafrechtelijke veroordelingen en verknochtheid Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 16-05-2012 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2012:BY5017
Hoewel de schuld niet verknocht is, wordt deze op grond van zeer bijzondere omstandigheden toch buiten de verdeling gelaten Instantie Hoge Raad Datum 30-03-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV1749
Schuld wegens overbedeling als gevolg van verdeling nalatenschap is niet verknocht Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 30-06-2009 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2009:BK1147
Verknochtheid van nadien ontstane aanspraken uit een stamrechtverzekering Instantie Hoge Raad Datum 17-10-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BE9080
De vraag of de wederbelegging van een verknocht goed ook verknocht is, hangt af van de aard van de wederbelegging en de maatschappelijke opvattingen Instantie Hoge Raad Datum 26-09-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BF2295
HR 15 februari 2008, nr R07/054HR, LJN BC0377 Instantie Hoge Raad Datum 15-02-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BC0377
Bedrag ter vergoeding van letselschade bij bedrijfsongeval is in casu niet verknocht Instantie Hoge Raad Datum 03-11-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AX7805
Creditcardschuld en bijstandverhaal: beide schulden zijn verknocht Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 02-12-2005 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2005:AU9129
Postorderschulden zijn niet verknocht Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 25-10-2005 Nummer ECLI:NL:GHARN:2005:AU5416

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Verknochtheid en de omvang van de huwelijksgemeenschap (I) en (II) Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2011/6902 en 2011/6903
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel