Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Rechtspersoonlijkheid (art. 2:1 - 2:3 BW)

Bijgewerkt tot 19-02-2024

1 InleidingHet Burgerlijk Wetboek geeft geen definitie van wat een ‘rechtspersoon’ is. Wel wordt in art. 2:1 tot en met art. 2:3 BW een opsomming gegeven van de rechtsvormen die rechtspersoonlijkheid bezitten. 2 Publiekrechtelijke rechtspersonenDe publiekrechtelijke organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten, worden genoemd in art. 2:1 BW. Het eerste lid noemt de Staat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen als publiekrechtelijke rechtspersonen. Ook de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 1

 • 1

  De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.

 • 2

  Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.

 • 3

  De volgende artikelen van deze titel, behalve artikel 5, gelden niet voor de in de voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.


Artikel 2

 • 1

  Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid.

 • 2

  Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. Met uitzondering van artikel 5 gelden de volgende artikelen van deze titel niet voor hen; overeenkomstige toepassing daarvan is geoorloofd, voor zover deze is te verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen.


Artikel 3

Verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Afwijking van dwingend recht in kerkelijk statuut mogelijk Instantie Hoge Raad Datum 04-10-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1531
Burgerlijke rechter bevoegd om schorsingsbesluit van lid van kerkelijk orgaan te toetsen Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 18-05-2018 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2018:3642
Nieuwe stap erkenning eigen rechtssubjectiviteit personenvennootschap Instantie Hoge Raad Datum 22-09-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:2444

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Art. 2:2 BW, het Vliegende Spaghettiemonster en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging Auteur(s) L.M.H.A.A. Hennekens Bron WPNR 2016/7105
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel