Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Definitie dieren (art. 3:2a BW)

Bijgewerkt tot 05-12-2023

Sinds de invoering van art. 3:2a BW - op 1 januari 2013 - worden dieren niet meer aangemerkt als 'zaken' als bedoeld in art. 3:2 BW. Dieren hebben namelijk een van zaken afwijkende positie, omdat zij een eigen intrinsieke waarde hebben. Het zijn levende wezens, waarmee met respect moet worden omgegaan.De bepalingen met betrekking tot zaken zijn in beginsel wel op dieren van overeenkomstige toepassing (art. 3:2a lid 2 BW), met inachtneming van de overige wettelijke voorschriften (bijvoorbee…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 2a

  • 1

    Dieren zijn geen zaken.

  • 2

    Bepalingen met betrekking tot zaken zijn op dieren van toepassing, met in achtneming van de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen, verplichtingen en rechtsbeginselen, alsmede de openbare orde en de goede zeden.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Huisdier is geen inboedel Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 18-03-2020 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2020:1787
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel