Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Conformiteit/ non-conformiteit (art. 7:17 en 7:19 BW)

Bijgewerkt tot 03-07-2024 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 InleidingEén van de hoofdverplichtingen van de verkoper (van zowel roerende als onroerende zaken) is dat hij de zaak moet afleveren die in materieel opzicht aan de overeenkomst beantwoordt (art. 7:17 lid 1 BW). Art. 7:17 lid 2 e.v. BW geeft een uitwerking van wat hieronder wordt verstaan. Partijen kunnen van deze bepaling afwijken indien het geen consumentenkoop betreft. Een koop van een onroerende zaak is geen consumentenkoop. Door een 'As is, where is'-clausule in een koopo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 17

 • 1

  De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

 • 2

  Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

 • 3

  Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.

 • 4

  Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

 • 5

  De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.

 • 6

  Bij koop van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.


Artikel 19

 • 1

  In geval van een executoriale verkoop kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak behept is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten, of dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de verkoper dat wist.

 • 2

  Hetzelfde geldt indien de verkoop bij wijze van parate executie plaatsvindt, mits de koper dit wist of had moeten weten. Bij een consumentenkoop kan de koper zich er echter wel op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Koop en levering onroerende zaken Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Mededelingsplicht verkoper geschonden door onvolledige inlichting over asbest in woning Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 21-05-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:3466
Door onbereikbaarheid was woning niet geschikt voor normaal gebruik Instantie Rechtbank Gelderland Datum 31-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2024:616
Beroep op dwaling slaagt, omdat informatieplicht was geschonden door verkopers woning Instantie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum 06-11-2023 Nummer ECLI:NL:OGEAC:2023:312
Opsporen en weghalen explosieven viel niet onder bodemonderzoek en saneren Instantie Rechtbank Limburg Datum 04-10-2023 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2023:5856
Woning niet non-conform wegens bekendheid met gebrek Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 19-04-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:3254
Mededelingsplicht verkoper van woning met asbest weegt zwaarder dan onderzoeksplicht koper Instantie Rechtbank Overijssel Datum 08-02-2023 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2023:553
Mededelingsplicht prevaleerde boven onderzoeksplicht bij overdracht zeilschip Instantie Hoge Raad Datum 16-12-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1870
Geen non-conformiteit koopovereenkomst bij hoger uitvallende servicekosten Instantie Rechtbank Limburg Datum 23-02-2022 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2022:1548
Geen schending onderzoeksplicht voor notaris bij verkoop niet-bestaande oudvaderlandse visrechten Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 13-10-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8963
Conformiteit bij koop van vorderingen waarvan rechtsgrond is vernietigd Instantie Hoge Raad Datum 09-07-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1101
Koper hoefde niet te twijfelen aan staat nieuw aangelegde parketvloer Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-06-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1811
Conformiteit koopovereenkomst woning betreffende ingevulde vragenlijst Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 28-01-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:752
Non-conformiteit van woning omdat tuin niet geschikt voor gebruik wegens onjuist uitgevoerde bodemsanering Instantie Rechtbank Den Haag Datum 18-09-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:9842
Van non-conformiteit is slechts sprake als verwarmingscapaciteit ontoereikend is, beperking normaal gebruik Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 16-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:2539
Geen beroep op non-conformiteit bij puin in de grond, wel sprake van dwaling Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 02-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:2338
Onmogelijkheid van verkrijgen van parkeervergunning kan door mededeling van makelaar leiden tot non-conformiteit woning Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-04-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:1459
Achterwege laten onderzoek bij koop onroerende zaak speelt rol bij oordeel dat geen sprake is van non-conformiteit Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 08-11-2017 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2017:9162
Non-conformiteit woning nu normaal gebruik niet mogelijk is Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 07-11-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:4786
Op grond van omstandigheden van het geval geen sprake van ernstig gebrek dat normaal gebruik onmogelijk maakt Instantie Rechtbank Limburg Datum 10-05-2017 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2017:4193
Aanwezigheid beerput levert geen non-conformiteit nu het een oud huis betreft en een ouderdomsclasule is opgenomen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 19-04-2017 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2017:2457
Boktoraantasting levert in casu non-conformiteit op Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 14-02-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:1228
Verkoper is aansprakelijk voor gebreken die het normaal gebruik van de woning in de weg staan Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 04-01-2017 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2017:521
Ook als sprake is van grote gebreken kan voldaan zijn aan art. 7:17 BW (conformiteit) Instantie Hoge Raad Datum 07-10-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:2287
Niet vermelden agrarische bestemming woning is geen schending van art. 7:15 BW Instantie Hoge Raad Datum 15-01-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:28
Waar bedrog is gepleegd, past geen beroep op de onderzoeksplicht, zelfs als sprake is van een deskundige Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-12-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:5377
Woning bleek dienstwoning te zijn, partijen hebben wederzijds gedwaald waardoor koopovereenkomst vernietigbaar is Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 11-11-2015 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2015:5179
Grotere onderzoeksplicht koper door niet-zelfbewoningsclausule en de geconstateerde gebreken bij bezichtiging Instantie Rechtbank Limburg Datum 31-08-2015 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2015:7402
Verkoper kan zich succesvol exonereren voor schimmels en zwamvorming door beroep op ouderdomsclausule in koopovereenkomst Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 23-09-2014 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2014:4527
Door bestemmingsplan hoefde koper de woning niet af te nemen Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 25-02-2013 Nummer ECLI:NL:RBROT:2013:BZ3710
Verkoper schendt zijn mededelingsplicht door bij vrijwillige veiling funderingsgebrek niet te melden Instantie Rechtbank Haarlem Datum 27-01-2012 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3157
Overdracht woning uit 1890; aanwezigheid asbest behoorde tot onderzoekplicht koper Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 03-06-2009 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ3314
Van Dalfsen/Gemeente Kampen Instantie Hoge Raad Datum 14-11-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BF0407
Sterkere mededelingsplicht voor professionele verkoper Instantie Rechtbank Haarlem Datum 23-04-2008 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2008:BD3009
Grens onderzoekplicht als herbouw nodig is voordat gebruik als woning mogelijk is Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 26-03-2008 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2008:BC8915
Gebreken aangekochte zaak melden bij verkopende makelaar? Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum 15-11-2006 Nummer ECLI:NL:GHLEE:2006:AZ2393
Bij invulling 'normaal gebruik' is de bedoeling van contracterende partijen doorslaggevend Instantie Hoge Raad Datum 23-12-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AU2414
Begrip wezenlijk gebrek bij onroerende zaak ingevuld aan de hand van omstandigheden van het geval en deskundigenonderzoek Instantie Rechtbank Arnhem Datum 19-01-2005 Nummer ECLI:NL:RBARN:2005:AS6049
Non-conformiteit als omvang gekocht pand te zeer afwijkt van overeenkomst Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum 08-12-2004 Nummer ECLI:NL:RBLEE:2004:AR7390
Hof gaat uit van klachttermijn van twee maanden voor beroep op dwaling, bedrog of onrechtmarige daad Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 16-03-2004 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2004:AO6189
Verzuim onderzoeksplicht koper speelt rol bij beoordeling non-conformiteit Instantie Rechtbank Maastricht Datum 28-05-2003 Nummer ECLI:NL:RBMAA:2003:AF9738
Verkoper niet aansprakelijk voor gebrek waarmee hij onbekend was en dat normaal gebruik niet in de weg staat Instantie Hoge Raad Datum 21-06-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AE4392
Verkoper aansprakelijk voor verzwijgen aangetaste vloerbalken Instantie Hoge Raad Datum 08-02-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AD6096
Juridisch eigenaar is ook aansprakelijk voor verzwegen informatie Instantie Hoge Raad Datum 01-02-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AD5355
Is een onbeplankte zolder een verborgen gebrek? Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 08-01-2002 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2002:AD9069
Klachttermijn van twee maanden bij koop van onroerende zaken is niet onredelijk Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 20-03-2001 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2001:AE0843
Garantie in de koopovereenkomst Instantie Hoge Raad Datum 28-01-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA4606
Non-conformiteit schimmelvorming en huiszwam Instantie Hoge Raad Datum 02-04-1999 Nummer 16737
Bij de verkoop van bouwgrond met een bouwverplichting mocht verkoper de garantieverplichting omtrent de kwaliteit van de grond niet uitsluiten Instantie Hoge Raad Datum 09-10-1992 Nummer 14672

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Koop van honderd jaar oud schip. Non-conformiteit (art. 7:17 BW). Onvoldoende aandacht voor gezichtspunten Auteur(s) R. Westrik Bron JBN 2023/22
Titel Lichthinder door de winteropenstelling van een nabijgelegen tennispark; ‘buiten’ wonen en non-conformiteit Auteur(s) G.J.C. Lekkerkerker Bron JBN 2021/34
Titel Non-conformiteit bij koop: het speelveld tussen garantie en exoneratie, de ouderdomsclausule bijvoorbeeld (I) Auteur(s) J.M. van Dunné Bron WPNR 2021/7322
Titel Non-conformiteit bij koop: het speelveld tussen garantie en exoneratie, de ouderdomsclausule bijvoorbeeld (II, slot) Auteur(s) J.M. van Dunné Bron WPNR 2021/7323
Titel Is een niet-incasseerbare vordering non-conform in de zin van art. 7:17 BW? Auteur(s) D.E. Burgers Bron Bb 2021/88
Titel De ouderdoms- en niet-zelfbewoningsclausule in de rechtspraktijk Auteur(s) F.J. de Vries Bron NTBR 2020/23
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel