Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Beplantingen nabij de erfgrens (art. 5:42 BW)

Bijgewerkt tot 25-05-2020 Auteur De redactie

1 Algemeen Het is een eigenaar van een erf verboden binnen een bepaalde afstand van de grenslijn met de buurman beplantingen te hebben (art. 5:42 lid 1 BW). De afstand varieert per type beplantingen en is in het tweede lid van dit artikel bepaald. Het is mogelijk dat plaatselijke voorschriften of gewoonten een kleinere afstand toestaan. Het verbod op beplantingen te dicht bij de erfgrens geldt niet op het moment dat de eigenaar van het naburige erf toestemming heeft gegeven of wanneer…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 42

 • 1

  Het is niet geoorloofd binnen de in lid 2 bepaalde afstand van de grenslijn van eens anders erf bomen, heesters of heggen te hebben, tenzij de eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven of dat erf een openbare weg of een openbaar water is.

 • 2

  De in lid 1 bedoelde afstand bedraagt voor bomen twee meter te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom en voor de heesters en heggen een halve meter, tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegelaten.

 • 3

  De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen, heesters of heggen die niet hoger reiken dan de scheidsmuur tussen de erven.

 • 4

  Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts vergoeding verschuldigd van de schade, ontstaan na het tijdstip waartegen tot opheffing van die toestand is aangemaand.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Burenrecht Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Hof oordeelt dat een rij coniferen onder omstandigheden als heg kan worden aangemerkt Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 27-12-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:5659
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel