Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Schulden van de nalatenschap (art. 4:7 BW)

Bijgewerkt tot 15-09-2023 Auteur mr. dr. N.V.C.E. (Nathalie) Bauduin

1 Schulden van de nalatenschap: aansprakelijkheid en welke schulden vallen eronderAansprakelijkheid van erfgenamen voor de schulden van de nalatenschap vloeit niet voort uit art. 4:7 BW, maar uit art. 4:182 lid 2 BW (saisine), ook in het geval van een wettelijke verdeling (art. 4:13 BW). Art. 4:14 BW bepaalt echter dat de langstlevende als enige verplicht is de schulden te voldoen en dat de goederen van de kinderen niet kunnen worden uitgewonnen indien en voor zover de vorderingen van de kinder…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 7

 • 1

  Schulden van de nalatenschap zijn:

  • a.

   de schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan, voor zover niet begrepen in onderdeel i;

  • b.

   de kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene;

  • c.

   de kosten van vereffening van de nalatenschap, met inbegrip van het loon van de vereffenaar;

  • d.

   de kosten van executele, met inbegrip van het loon van de executeur;

  • e.

   de schulden uit belastingen die ter zake van het openvallen der nalatenschap worden geheven, voor zover zij op de erfgenamen komen te rusten;

  • f.

   de schulden die ontstaan door toepassing van afdeling 2 van titel 3;

  • g.

   de schulden ter zake van legitieme porties waarop krachtens artikel 80 aanspraak wordt gemaakt;

  • h.

   de schulden uit legaten welke op een of meer erfgenamen rusten;

  • i.

   de schulden uit giften en andere handelingen die ingevolge artikel 126 worden aangemerkt als legaten.

 • 2

  Bij de voldoening van de schulden ten laste van de nalatenschap worden achtereenvolgens met voorrang voldaan:

  • 1°.

   de schulden, bedoeld in lid 1 onder a tot en met e;

  • 2°.

   de schulden, bedoeld in lid 1 onder f;

  • 3°.

   de schulden, bedoeld in lid 1 onder g.

  Ontbreken schulden als bedoeld in lid 1 onder f, dan worden eerst de schulden, bedoeld in lid 1 onder a tot en met c, en vervolgens de schulden, bedoeld in lid 1 onder d, e en g, met voorrang voldaan.

 • 3

  In de nalatenschap van de langstlevende ouder, bedoeld in artikel 20, en de stiefouder, bedoeld in artikel 22, wordt een verplichting tot overdracht van goederen als bedoeld in die artikelen met een schuld als bedoeld in lid 1 onder a gelijkgesteld.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wettelijk erfrecht Categorie Erfrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Schuld voortvloeiend uit huwelijkse voorwaarden is quasi-legaat Instantie Hoge Raad Datum 30-09-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1339
Oprenting testamentaire vordering loopt door tot voldoening Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 30-10-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:4498
Advocaatkosten die zijn gemaakt om positie als executeur staande te houden vormen kosten van executele in de zin van art. 4:7 lid 1 onder d BW Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 12-12-2016 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2016:6616
Komt aan het loon van de vereffenaar een hogere preferentie toe dan aan de overige schulden van art. 4:7 BW? Instantie Hoge Raad Datum 11-03-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:392
Erflater is zelf overeenkomst aangegaan met uitvaartondernemer Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 13-01-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:55
Berekening legitieme portie en boedelkosten Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-12-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:5168
Schuld aan kinderen uit eerste huwelijk gaat voor legaat aan tweede echtgenote Instantie Rechtbank Gelderland Datum 13-08-2014 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2014:5298
De reikwijdte van het begrip 'kosten van lijkbezorging' Instantie Rechtbank Utrecht Datum 29-06-2011 Nummer ECLI:NL:RBUTR:2011:BR3498
Wat valt er onder het begrip 'kosten van lijkbezorging'? Instantie Rechtbank Roermond Datum 15-07-2009 Nummer ECLI:NL:RBROE:2009:BJ3103

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De executeur of vereffenaar maakt kosten voor rechtsbijstand; zijn dit schulden van de nalatenschap? Auteur(s) E.C.E. Schnackers Bron AdvoTip 2023-17
Titel Rangorde van schulden der nalatenschap bij vereffening van nalatenschappen Auteur(s) J.W.A. Biemans Bron Tijdschrift Erfrecht 2020/5
Titel Ab-heffing en vaststelling erfdeel, civiel en fiscaal Auteur(s) H.J.T. Vos Bron FTV 2017/10
Titel Schulden van de nalatenschap (dissertatie Groningen RUG) Auteur(s) W.D. Kolkman Bron Deventer: Kluwer 2006
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel