Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vestiging rechten van erfpacht en opstal (art. 5:118a BW)

Bijgewerkt tot 25-06-2021 Auteur De redactie

1 Vestigen van een recht van erfpacht of opstal op een appartementsrecht Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder medewerking van de overige appartementseigenaars een recht van erfpacht- en een recht van opstal vestigen op het gedeelte van de onroerende zaak dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt (art. 5:118a BW). Gelet op art. 5:106 BW kan niet alleen een appartementsrecht van eigendom met een recht van opst…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 118a

  • 1

    Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder medewerking van de overige appartementseigenaars en beperkt gerechtigden op het gedeelte van de onroerende zaken dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, een recht van erfpacht en, behoudens voor zover het betreft in de splitsing betrokken gebouwen, werken en beplantingen, een recht van opstal vestigen.

  • 2

    In de akte van vestiging van het recht wordt bepaald in hoeverre de gerechtigde naast de appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de ter zake van het appartementsrecht verschuldigde bijdragen.

  • 3

    Tenzij bij de vestiging van het recht van erfpacht anders wordt bepaald, wordt het aan een appartementsrecht verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars uitgeoefend door de erfpachter. Tenzij bij de vestiging van het recht van opstal anders wordt bepaald, behoudt de appartementseigenaar die een recht van opstal heeft gevestigd, het aan zijn appartementsrecht verbonden stemrecht in de vergadering van eigenaars.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Erfpacht Categorie Registergoederenrecht
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel