Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aanwijzing noodweg (art. 5:57 BW)

Bijgewerkt tot 04-08-2021 Auteur De redactie

1 Inleiding Wanneer de eigenaar van een erf geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater kan hij van de eigenaren van de naburige erven te allen tijde aanwijzing van een noodweg vorderen ten dienste van zijn erf (art. 5:57 lid 1 BW). Wat onder 'geen behoorlijke toegang' moet worden verstaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Werken de eigenaren van de naburige erven niet mee aan de aanwijzing van een noodweg, dan kan de rechter een no…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 57

 • 1

  De eigenaar van een erf dat geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater, kan van de eigenaars van de naburige erven te allen tijde aanwijzing van een noodweg ten dienste van zijn erf vorderen tegen vooraf te betalen of te verzekeren vergoeding van de schade welke hun door die noodweg wordt berokkend.

 • 2

  Indien zich na de aanwijzing van de noodweg onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor die weg een grotere last aan de eigenaar van het erf veroorzaakt dan waarmee bij het bepalen van de in lid 1 bedoelde vergoeding was gerekend, kan de rechter het bedrag van de vergoeding verhogen.

 • 3

  Bij de aanwijzing van de noodweg wordt rekening gehouden met het belang van het ingesloten erf, dat langs die weg de openbare weg of het openbare water zo snel mogelijk kan worden bereikt, en met het belang van de bezwaarde erven om zo weinig mogelijk overlast van die weg te ondervinden. Is een erf van de openbare weg afgesloten geraakt, doordat het ten gevolge van een rechtshandeling een andere eigenaar heeft gekregen dan een vroeger daarmee verenigd gedeelte dat aan de openbare weg grenst of een behoorlijke toegang daartoe heeft, dan komt dit afgescheiden gedeelte het eerst voor de belasting met een noodweg in aanmerking.

 • 4

  Wanneer een wijziging in de plaatselijke omstandigheden dat wenselijk maakt, kan een noodweg op vordering van een onmiddellijk belanghebbende eigenaar worden verlegd.

 • 5

  Een noodweg vervalt, hoelang hij ook heeft bestaan, zodra hij niet meer nodig is.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Aan de aanwijzing van een noodweg kunnen voorwaarden worden verbonden Instantie Hoge Raad Datum 13-11-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1783
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel