Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Levering onroerende zaken bij overdracht (art. 3:89 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 InleidingArt. 3:84 BW bepaalt dat eigendomsoverdracht van een goed plaatsvindt door een levering door een beschikkingsbevoegde op grond van een geldige titel. Verschillende soorten goederen kennen verschillende leveringsformaliteiten. In art. 3:89 BW wordt de levering van onroerende zaken geregeld. De levering van een onroerende zaak, zo bepaalt art. 3:89 lid 1 BW, vereist een notariële akte en inschrijving van de akte in de openbare registers. Op grond van art. 3:89 lid 4…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 89

 • 1

  De voor overdracht van onroerende zaken vereiste levering geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte doen inschrijven.

 • 2

  De tot levering bestemde akte moet nauwkeurig de titel van overdracht vermelden; bijkomstige bedingen die niet de overdracht betreffen, kunnen in de akte worden weggelaten.

 • 3

  Treedt bij een akte van levering iemand als gevolmachtigde van een der partijen op, dan moet in de akte de volmacht nauwkeurig worden vermeld.

 • 4

  Het in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de levering, vereist voor de overdracht van andere registergoederen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Beslag Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Terechte weigering van notaris tot medewerking aan akte van levering wegens onvoldoende inzicht in herkomst koopprijs Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:3107
Notaris wordt berisping opgelegd door inadequate vervulling regiefunctie bij uitbetaling gelden vastgoedtransactie Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-05-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:932
Procureur-Generaal over economisch claimrecht Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 07-10-2022 Nummer ECLI:NL:PHR:2022:898
Situatietekening vormt objectieve aanwijzing voor bedoeling partijen Instantie Rechtbank Gelderland Datum 29-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:3396
Levering van woning door erflater toch geldig nu enige erfgenaam als eerder deelgerechtigde volledig eigendom verkrijgt van woning Instantie Rechtbank Gelderland Datum 09-07-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:3586
Leveringsakte bood mogelijkheid dat koper geannexeerde grond kon opeisen Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 09-06-2021 Nummer ECLI:NL:RBROT:2021:5406
Koper mocht op grond van mondelinge overeenkomst redelijkerwijs aannemen dat hij gehele parkeerterrein had gekocht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 15-12-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:3480
Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-07-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:2267
Botsende rechten op levering: wie heeft het oudste recht? Instantie Rechtbank Overijssel Datum 12-05-2020 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2020:1780
Uitleg van akte van levering: obligatoire partijbedoeling wijkt af van partijbedoeling vastgelegd in leveringsakte Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 25-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:1639
Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 06-11-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:9712
Onzorgvuldige notaris levert woning schijnbaar zonder geldige titel Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 15-02-2017 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2017:1
Voor de vraag wat is overgedragen, gaat de inhoud van de leveringsakte boven het kadaster Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-04-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:1626
Partijbedoeling in akte van levering leidend voor beantwoording vraag wat precies is overgedragen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 19-04-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:1493
Eerbiediging van tussen opheffing en herleving beslag gewijzigde rechtstoestand (Hubers/Forward) Instantie Hoge Raad Datum 05-09-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BC9351
Eigendom van garage is niet overgedragen Instantie Rechtbank Maastricht Datum 22-01-2003 Nummer ECLI:NL:RBMAA:2003:AF3873
Eelder Woningbouw/Van Kammen Instantie Hoge Raad Datum 08-12-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA8901

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel College Sanering Zorginstellingen - Melding maken en goedkeuring vragen Auteur(s) J.J.H. Wijnmaalen, N.G.R.P. Schols Bron JBN 2024/14
Titel Over de belangrijke rol van de notaris bij de betalingen na levering van een registergoed Auteur(s) L.C. Dufour Bron JBN 2024/11
Titel Voorlopige kadastrale grenzen mogen niet algemeen raadpleegbaar zijn Auteur(s) W. Louwman Bron JBN 2023/46
Titel Daadwerkelijk presteren, gelijk oversteken en conserveren Auteur(s) T.J. Bos Bron WPNR 2022/7370
Titel Drie stellingen. Wijziging van beperkte rechten Auteur(s) K. Everaars Bron WPNR 2021/7352
Titel De vormgeving van een overdracht onder ontbindende voorwaarde van een registergoed Auteur(s) L.M. de Hoog Bron WPNR 2021/7347
Titel Wijziging van beperkte rechten Auteur(s) K. Everaars Bron Ars Aequi 2021/11
Titel De feitelijke situatie bij objectieve uitleg van registergoedakten Auteur(s) V. Tweehuysen Bron NTBR 2021/8
Titel Zin en onzin over de betekenis van kadastrale grenzen Auteur(s) W. Louwman Bron JBN 2020/28
Titel Het jachtrecht - een evaluatie van het jachtrecht in vermogensrechtelijk perspectief Auteur(s) J. van Mourik Bron WPNR 2018/7177
Titel Complicaties faillissement koper/hypotheekgever in geval van levering en hypotheek bij twee notarissen: de quasi-Baarns-beslag-brief op de proef gesteld Auteur(s) M.M.G.B. van Drunen Bron WPNR 2014/7044
Titel De beleidsregels uitbetaling gelden: praktisch (on)mogelijk Auteur(s) H.M.I.Th. Breedveld, L.W. Kelterman Bron WPNR 2007/6729
Titel De R.-K. parochie en de vervreemding van onroerend goed Auteur(s) A.P.H. Meijers Bron WPNR 2004/6560

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Het Kadaster Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel