Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Woonplaats en sterfhuis (art. 1:10 en 1:13 BW)

Bijgewerkt tot 29-01-2021 Auteur De redactie

1 Algemeen De woonplaats, ook wel 'domicilie', van een persoon is de plaats waar die persoon wordt geacht voortdurend aanwezig te zijn met betrekking tot de uitoefening van zijn rechten en de vervulling van zijn plichten, ook bij feitelijke afwezigheid. Het antwoord op de vraag waar iemand zijn woonplaats heeft, is met name van belang op het gebied van het privaatrecht en het publiekrecht. Zo is de plaats van de nakoming van een verbintenis ingeval geen plaats is bepaald (ar…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 10

  • 1

    De woonplaats van een natuurlijk persoon bevindt zich te zijner woonstede, en bij gebreke van woonstede ter plaatse van zijn werkelijk verblijf.

  • 2

    Een rechtspersoon heeft zijn woonplaats ter plaatse waar hij volgens wettelijk voorschrift of volgens zijn statuten of reglementen zijn zetel heeft.


Artikel 13

Het sterfhuis van een overledene is daar, waar hij zijn laatste woonplaats heeft gehad.


Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel