Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Handlichting minderjarige (art. 1:235 - 237 BW)

Bijgewerkt tot 30-11-2023 Auteur De redactie

1 AlgemeenBij handlichting kent de Kantonrechter aan een minderjarige op zijn verzoek bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige toe (art. 1:235 BW).Ook als sprake is van handlichting, blijft de betrokkene minderjarig.Het gaat bij handlichting om de volgende bevoegdheden die de Kantonrechter aan de minderjarige kan toekennen:het ontvangen van inkomsten en de beschikking daarover;het sluiten van verhuringen en verpachtingen; enhet in een vennootschap deelnemen en het uitoefenen van een beroep…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 235

 • 1

  Handlichting waarbij aan een minderjarige bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend, kan wanneer de minderjarige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, op zijn verzoek door de kantonrechter worden verleend.

 • 2

  Zij wordt niet verleend tegen de wil van de ouders voor zover deze het gezag over de minderjarige uitoefenen, met inachtneming nochtans van artikel 253a, eerste lid.

 • 3

  Bij het verlenen van handlichting bepaalt de kantonrechter uitdrukkelijk, welke bevoegdheden van een meerderjarige aan de minderjarige worden toegekend. Deze bevoegdheden mogen zich niet verder uitstrekken dan tot de gedeeltelijke of de gehele ontvangst van zijn inkomsten en de beschikking daarover, het sluiten van verhuringen en verpachtingen, het in een vennootschap deelnemen en het uitoefenen van een beroep of bedrijf. De minderjarige wordt echter door handlichting niet bekwaam tot het beschikken over registergoederen, effecten, of door hypotheek gedekte vorderingen.

 • 4

  Hij kan ter zake van de handlichting zelf en van handelingen, waartoe hij krachtens de verkregen handlichting bekwaam is, eisende of verwerende in rechte optreden. Artikel 12 lid 1 van dit boek geldt voor die handelingen niet.


Artikel 236

 • 1

  Een verleende handlichting kan door de kantonrechter worden ingetrokken, indien de minderjarige daarvan misbruik maakt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit zal doen.

 • 2

  De intrekking geschiedt op verzoek van een van de ouders van de minderjarige, voor zover deze het gezag over hem uitoefenen en met inachtneming van artikel 253a, eerste lid, of op verzoek van de voogd.


Artikel 237

 • 1

  Een beschikking waarbij handlichting is verleend of ingetrokken, moet worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2

  In de bekendmaking moet nauwkeurig worden vermeld hoedanig, en tot welk einde zij is verleend. Vóór de bekendmaking werkt zomin de handlichting als haar intrekking tegen derden die hiervan onkundig waren.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Handlichting toegekend aan minderjarige ondernemer Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 02-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:10396
Kantonrechter wijkt af van wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking handlichting Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 18-01-2017 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2017:166
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel