Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Erfafsluiting en scheidsmuur (art. 5:48 en 5:49 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2020 Auteur De redactie

1 Erfafsluiting (art. 5:48 BW) Een eigenaar van een erf is in principe bevoegd zijn erf af te sluiten en daarmee het betreden van dat erf door anderen te verhinderen. Ook lagere wetgevers (bijvoorbeeld de gemeente of het waterschap) mogen deze bevoegdheid niet aantasten. Ook wanneer een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld recht van overpad) op het erf van de eigenaar rust, heeft de eigenaar van het dienende erf de bevoegdheid zijn erf af te sluiten. Maakt hij van die bevoegdheid gebruik, dan dient…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 48

De eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten.


Artikel 49

  • 1

    Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.

  • 2

    Het vorige lid is niet toepasselijk, indien een der erven een openbare weg of een openbaar water is.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Hoewel eigenaar van een dienend erf bevoegd is zijn erf af te sluiten, moet hij de eigenaar van een heersend erf onbelemmerde toegang verschaffen Instantie Hoge Raad Datum 23-06-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AW6598
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel