Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Saisine (art. 4:182 BW)

Bijgewerkt tot 28-02-2024 Auteur De redactie

1 InleidingErfrecht is dat deel van het recht dat de opvolging in het vermogen bij overlijden regelt. Dat is van belang voor zowel de erfgenamen, de schuldeisers van de erflater als de Staat der Nederlanden, die belang heeft bij de correcte toepassing van de Successiewet 1956. De overgang van het vermogen gaat in Nederland van rechtswege door de werking van de saisine. De afwikkeling van nalatenschappen ligt daarmee in eerste instantie bij de erfgenamen zelf. Slechts in bijzondere gevallen kent…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 182

  • 1

    Met het overlijden van de erflater volgen zijn erfgenamen van rechtswege op in zijn voor overgang vatbare rechten en in zijn bezit en houderschap. De eerste zin geldt niet wanneer de nalatenschap ingevolge artikel 13 wordt verdeeld; in dat geval volgt de echtgenoot van rechtswege op in het bezit en houderschap van de erflater.

  • 2

    Zij worden van rechtswege schuldenaar van de schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan. Is een prestatie deelbaar, dan is ieder van hen verbonden voor een deel, evenredig aan zijn erfdeel, tenzij zij hoofdelijk zijn verbonden.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Enig erfgenaam aansprakelijk gesteld voor bestuurdersaansprakelijkheid erflater Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 16-01-2024 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2024:75
Erfgenaam hoeft door familie van erflater gemaakte uitvaartkosten niet voor haar rekening te nemen en ontvangt smartengeld Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 04-05-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:5408
Rechtbank oordeelt dat gebruiksrecht onder algemene titel is overgegaan op de erfgenamen Instantie Rechtbank Overijssel Datum 24-08-2022 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2022:2475
Microsoft moet erfgenamen toegang verlenen tot account van erflater Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 15-12-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:6151
Erven krijgen toegang tot digitale nalatenschap voor afwikkeling van de nalatenschap Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 01-12-2021 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2021:7090
Levering van woning door erflater toch geldig nu enige erfgenaam als eerder deelgerechtigde volledig eigendom verkrijgt van woning Instantie Rechtbank Gelderland Datum 09-07-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:3586
Economisch eigenaar kan juridisch eigendom aan zichzelf leveren ondanks overlijden volmachtgever Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 19-06-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:2057
Heeft erfgenaam recht op historische adresgegevens overledene? Instantie Raad van State Datum 15-03-2017 Nummer ECLI:NL:RVS:2017:648
Moet bank inzage in bankafschriften verschaffen aan erfgenamen? Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 31-08-2016 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2016:4719
Rechtverkrijgende onder algemene titel gebonden aan bij overdracht onderneming overeengekomen winstdelingsclausule Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 23-02-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:1392
Altijd recht op vergoeding niet-opgenomen vakantiedagen Instantie Hof van Justitie EU Datum 12-06-2014 Nummer ECLI:EU:C:2014:1517
Erfgename heeft recht op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen van werknemer na overlijden werknemer Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum 29-06-2011 Nummer ECLI:NL:RBLEE:2011:BR0011
Rechter wijst vordering van echtgenoot van overleden werknemer wegens door overledene niet opgenomen vakantiedagen toe Instantie Rechtbank Utrecht Datum 18-07-2007 Nummer ECLI:NL:RBUTR:2007:BL5496

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Verhaal op het eigen vermogen van de beneficiair aanvaardende erfgenaam na ontvangen uitkeringen Auteur(s) R.E. Brinkman en J.M. Van Anken Bron Tijdschrift Erfrecht 2024/1
Titel Aansprakelijkheid voor de kosten van de lijkbezorging Auteur(s) J.W.A. Biemans Bron FTV 2016/26

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stappenplan verdwenen vermogen terugbrengen in nalatenschap Bron Via Juridica Type Erfrecht en boedelafwikkeling Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel