Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Peildatum ontbonden huwelijksgemeenschap (art. 1:99 BW)

Bijgewerkt tot 25-10-2023 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 Peildatum ontbonden huwelijksgemeenschapHet moment van de ontbinding van de gemeenschap van goederen (art. 1:99 BW) bepaalt de omvang van de gemeenschap. De goederen behorend tot de ontbonden gemeenschap kunnen vervolgens worden verdeeld.Als peildatum voor de waardering van de te verdelen goederen geldt in beginsel de datum van de toedeling, niet het moment van de leveringshandeling die na de toedeling is vereist (art. 3:186 lid 1 BW). Redelijkheid en billijkheid kunnen een afwijkende peildat…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 99

 • 1

  De gemeenschap wordt van rechtswege ontbonden:

  • a.

   in geval van het eindigen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden: op het tijdstip van overlijden;

  • b.

   in geval van beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de rechter: op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding onderscheidenlijk indiening van het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap;

  • c.

   in geval van scheiding van tafel en bed: op het tijdstip van indiening van het verzoek tot scheiding van tafel en bed;

  • d.

   in geval van opheffing van de gemeenschap door een beschikking: op het tijdstip van indiening van het verzoek tot opheffing van de gemeenschap;

  • e.

   in geval van beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden: op het tijdstip waarop de overeenkomst tot beëindiging wordt gesloten;

  • f.

   in geval van vermissing en een daarop gevolgd huwelijk of geregistreerd partnerschap: op het tijdstip waarop de beschikking, bedoeld in artikel 417, eerste lid, in kracht van gewijsde is gegaan;

  • g.

   in geval van opheffing bij latere huwelijkse voorwaarden: op het tijdstip, bedoeld in artikel 120, eerste lid.

 • 2

  De ontbinding van de gemeenschap door indiening van een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onder b, c en d, alsmede door sluiting van een overeenkomst als bedoeld onder e, kan aan derden die daarvan onkundig waren slechts worden tegengeworpen, indien het desbetreffende verzoek dan wel de overeenkomst ingeschreven was in het huwelijksgoederenregister, bedoeld in artikel 116.

 • 3

  Indien vast komt te staan dat een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onder b, c en d, dan wel een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid, onder e, niet meer kan leiden tot echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, opheffing van de gemeenschap door een beschikking, onderscheidenlijk beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden, worden alle gevolgen van de gemeenschap geacht steeds te hebben bestaan, alsof er geen verzoek was ingediend of overeenkomst was gesloten, tenzij zich inmiddels een andere grond voor ontbinding heeft voorgedaan. Nochtans wordt de geldigheid van rechtshandelingen die zijn verricht tussen het tijdstip van indiening van het verzoek of sluiting van de overeenkomst en het tijdstip waarop komt vast te staan dat het verzoek of de overeenkomst niet meer tot het in de eerste zin bedoelde gevolg kan leiden, beoordeeld naar het tijdstip van de handeling.

 • 4

  Tezamen met een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onder b, c of d kan reeds overeenkomstig titel 7 van Boek 3 een vordering worden ingesteld tot verdeling van de gemeenschap, tot gelasten van de wijze van verdeling en tot vaststelling van de verdeling.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Peildatum ontbonden huwelijksgoederengemeenschap datum van ontbinding door redelijkheid en billijkheid Instantie Hoge Raad Datum 06-10-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1378
Geen andere peildatum voor waardering woning bij verdeling ruim dertig jaar na ontbinding Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 08-12-2020 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2020:2720
Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum Instantie Hoge Raad Datum 23-02-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:281
Waardering van goederen en schulden van eenmanszaak bij verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 25-04-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:1806
Verdeling van gemeenschap in 2012 na echtscheiding in 1986 Instantie Hoge Raad Datum 18-03-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:451
Geen plaats voor redelijkheid en billijkheid bij vaststellen peildatum van samenstelling en omvang huwelijksgemeenschap Instantie Hoge Raad Datum 20-12-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:2050
Peildatum waardering goederen huwelijksgemeenschap Instantie Hoge Raad Datum 22-09-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA7205
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel