Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Recht van beraad (art. 4:185 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

Termijn Art. 4:185 lid 1 BW gunt de erfgenaam een periode van drie maanden de tijd om zijn keuze te bepalen. Gedurende die periode kan een nalatenschapscrediteur geen verhaal nemen op de goederen van de nalatenschap. De erfgenaam krijgt de tijd om te inventariseren wat de stand van zaken in de nalatenschap is en onderzoek te doen naar omvang en samenstelling daarvan. Naar aanleiding daarvan kan hij zijn keuze bepalen (zuivere of beneficiaire aanvaarding of verwerping). Het recht van beraad kan…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 185

  • 1

    Gedurende drie maanden na het overlijden van de erflater kan op goederen van een nalatenschap die niet door alle erfgenamen zuiver is aanvaard, geen verhaal worden genomen, tenzij de schuldeiser hiertoe ook in geval van faillissement van de erflater had kunnen overgaan.

  • 2

    Gedurende die tijd kan de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende de maatregelen voorschrijven die hij in diens belang nodig acht.

  • 3

    De termijn kan voor de afloop daarvan door de kantonrechter ten aanzien van bepaalde schuldeisers een of meer malen op grond van bijzondere omstandigheden worden verlengd. De verlenging wordt in het boedelregister ingeschreven.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Termijnen in het erfrecht Categorie Erfrecht
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel