Kennisbank voor het notariaat

Rechtsgebieden

Fiscaal

Fiscaal

Het fiscale recht omvat alle wettelijke regelingen over de heffing en invordering van belastingen. Een rechtsgebied dat voor vrijwel alle cliënten belangrijk is en altijd in beweging is.

Bekijk
Familierecht

Familierecht

De term ‘familierecht’ is veelomvattend en ziet op het juridisch regelen van zaken die verband houden met familierelaties, zoals het huwelijk of echtscheiding. Gelet op de verstrekkende gevolgen van bepaalde keuzes, is goed advies van de notaris van groot belang.

Bekijk
Registergoederenrecht

Registergoederenrecht

Een veelzijdig rechtsgebied waarbij het kan gaan om de overdracht van een woning, maar ook het (juridisch) opzetten van zonneparken, het splitsen in appartementsrechten of het opzetten van een erfpachtconstructie. Het samenbrengen van belangen is hierin cruciaal.

Bekijk
Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht omvat alle wetten en regels die voor ondernemingen van belang zijn. Daarbij kan het gaan over de oprichting van een onderneming, de beëindiging ervan, maar ook over samenwerking tussen meerdere personen en aansprakelijkheid.

Bekijk
Wwft

Wwft

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hebben notarissen en andere instellingen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Zij zijn daarom verplicht onderzoek te doen naar hun klanten en ongebruikelijke transacties te melden.

Bekijk
Diversen

Diversen

Alle overige onderwerpen, die niet onder een specifiek rechtsgebied vallen, zijn opgenomen onder "Diversen". Denk hierbij aan de Wet op het notarisambt, de Faillissementswet, het publiekrecht en overige relevante informatie.

Bekijk