Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Inhoud van een erfdienstbaarheid (art. 5:73 BW)

Bijgewerkt tot 03-09-2021 Auteur De redactie

1 Algemeen De inhoud van de erfdienstbaarheid en de wijze van uitoefening worden bepaald door de akte van vestiging en, voor zover in die akte regelen daaromtrent ontbreken, door de plaatselijke gewoonte. Is een erfdienstbaarheid te goeder trouw geruime tijd zonder tegenspraak op een bepaalde wijze uitgeoefend, dan is in geval van twijfel deze wijze van uitoefening beslissend, art. 5:73 lid 1 BW. Dit betekent dat allereerst van belang is wat over de (uitoefening) van de erfdienstbaarheid…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 73

  • 1

    De inhoud van de erfdienstbaarheid en de wijze van uitoefening worden bepaald door de akte van vestiging en, voor zover in die akte regelen daaromtrent ontbreken, door de plaatselijke gewoonte. Is een erfdienstbaarheid te goeder trouw geruime tijd zonder tegenspraak op een bepaalde wijze uitgeoefend, dan is in geval van twijfel deze wijze van uitoefening beslissend.

  • 2

    Niettemin kan de eigenaar van het dienende erf voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid een ander gedeelte van het erf aanwijzen dan waarop de erfdienstbaarheid ingevolge het vorige lid dient te worden uitgeoefend, mits deze verplaatsing zonder vermindering van genot voor de eigenaar van het heersende erf mogelijk is. Kosten, noodzakelijk voor zodanige verandering, komen ten laste van de eigenaar van het dienende erf.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Erfdienstbaarheid Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Onder omstandigheden kan erfdienstbaarheid van weg ook gelden om via heersend erf een aangrenzend erf te bereiken Instantie Hoge Raad Datum 08-09-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:2270
Feitelijk gebruik van weg betekent niet dat recht van overpad is gevestigd Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 25-07-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:2923
Erfdienstbaarheid ziet op de weg en niet op de berm naast de weg Instantie Rechtbank Zutphen Datum 19-11-2007 Nummer ECLI:NL:RBZUT:2007:BB8046
Erfdienstbaarheid tot gebruik parkeerplaats; slagboom geen ontoelaatbare beperking Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 23-08-2007 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2007:BB9109
Buurman mag verbouwen ondanks erfdienstbaarheid van uitzicht en licht Instantie Rechtbank Alkmaar Datum 13-11-2003 Nummer ECLI:NL:RBALK:2003:AN9131
Uitleg van een bepaling in een oude akte: erfdienstbaarheid of persoonlijk recht? Instantie Hoge Raad Datum 13-06-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AH9168
Erfdienstbaarheid tot uitsluitend bouwen van herenhuizen; deskundigenonderzoek door makelaars of woningen als herenhuizen kwalificeren Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 16-12-2001 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2001:AF8236
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel