Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichtingen

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Praktisch Familierecht

Omrekenen samengestelde rente en enkelvoudige rente
Via Juridica

Levensverwachting, sterftekans en overlevingskans
Via Juridica

Resterende levensverwachting
BerekenHet

Contante waarde periodieke betaling
BerekenHet

Schenkbelasting berekenen
Belastingdienst

Schenking vrij van recht
BerekenHet

Erfbelasting berekenen
Belastingdienst

Renteberekening onderbedelingsvordering
Via Juridica

Voortzettingswaarde agrarische sector
Belastingdienst

Stroomschema Partnerschap in de Successiewet
Via Juridica

Stroomschema overgangsrecht-samenloop verhoogde schenkvrijstellingen successiewet 2022
Via Juridica

Alimentatie Indexering
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Beslisboom duur partneralimentatie
INA Personen- en familierecht

Ouderschapsplan
Rijksoverheid

Authentieke akten in Europa
CNEU

Europees e-justitieportaal
Europese Unie

Europees Notarieel Netwerk
CNUE

Koppels in Europa
CNEU

Minderjarigen en kwetsbare personen in Europa
CNEU

Testamentenregisters in Europa
CNUE

Verdragenbank
Rijksoverheid

Aanvragen of wijzigen voorlopige aanslag erfbelasting
Belastingdienst

Erfgenamenonderzoek
CBG Centrum voor familiegeschiedenis

Formulier - Aanvaarden nalatenschap
De Rechtspraak

Formulier - Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot/ partner
Nederlandse Vereniging van Banken

Navraag slapende tegoeden
Nederlandse Vereniging voor Banken

Informatieblad verdeling ouderdomspensioen bij scheiding
Belastingdienst

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding
Belastingdienst

Ouderschapsplan
Rijksoverheid

Rechtwijzer Uit elkaar
Raad voor Rechtsbijstand

Scheiden of uit elkaar gaan
Belastingdienst

Checklist samenlevingscontract
Rijksoverheid

Stappenplan samenlevingscontract
KNB

Checklists na overlijden
Alles over Erven

Belastingtelefoon voor nabestaanden
Belastingdienst

Boedelbeschrijving erfrecht
De Rechtspraak

Nalaten aan goede doelen
Toegift.nl

Centraal testamentenregister
KNB

Checklist testament
KNB

Volmacht en levenstestament
Goed Vertegenwoordigd

Aangifte erfbelasting 2022
Belastingdienst

Aangifte erfbelasting 2021
Belastingdienst

Aangifte erfbelasting 2020
Belastingdienst

Aangifte erfbelasting 2019
Belastingdienst

Aangifte erfbelasting 2018
Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting 2022
Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting 2021
Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting 2020
Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting 2019
Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting 2018
Belastingdienst

Beleidsbesluiten Familierecht

Titel Instantie Datum Nummer Status
Tweede wijziging van het KEW-besluit van 15 mei Instantie Staatscourant Datum 16-03-2023 Nummer - Status -
Wijziging verzamelbesluit pensioenen Instantie Staatscourant Datum 03-03-2023 Nummer - Status -
Overdrachtsbelasting. Startersvrijstelling en 2%-tarief Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-03-2023 Nummer 2023-2 Status Geldig
Brief inzake met geleend geld gefinancierde vastgoedbeleggingen in een STAK Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-02-2023 Nummer - Status -
Aanwijzing 'massaal bezwaar plus' niet-bezwaarmakers box 3 Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-01-2023 Nummer 2023-1194 Status Geldig
Bekijk alle
Wetsvoorstellen Familierecht

Titel Dossiernr. Status
Wet toekomst pensioenen Dossiernr. 36067 Status In behandeling bij de Eerste Kamer
Wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam Dossiernr. 35990 Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting Dossiernr. 35870 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte Dossiernr. 35825 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen (ingetrokken) Dossiernr. - Status Ingetrokken
Bekijk alle