Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Tweetrapsmakingen (art. 4:141 BW)

Bijgewerkt tot 25-04-2024 Auteur mr. M.N. (Mariëlle) Bende

1 Species van de voorwaardelijke makingEen tweetrapsmaking is een bijzondere vorm (species) van de voorwaardelijke making.De tweetrapsmaking is een erfstelling of legaat onder ontbindende voorwaarde gevolgd door een erfstelling of legaat onder opschortende voorwaarde, gekoppeld aan de voorwaarde van overleving. Een tweetrapsmaking wordt ook wel aangeduid als ‘fideï-commissaire making’ of als ‘making over de hand’. In Boek 4 BW wordt geen van deze drie benamingen geb…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 141

Het voorgaande artikel vindt geen toepassing op een making onder een ontbindende voorwaarde en een daarbij aansluitende making onder opschortende voorwaarde, volgens welke het vermaakte of het onverteerde deel daarvan op het tijdstip van overlijden van de bezwaarde of op een eerder tijdstip zal ten deel vallen aan de verwachter, indien deze het aangewezen tijdstip overleeft.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Afwikkeling en vereffening nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Deontologie erfrecht Categorie Erfrecht
Titel Echtscheidingstestament Categorie Erfrecht
Titel Gehandicaptentestament Categorie Erfrecht
Titel Testament Categorie Erfrecht
Titel Tweetrapsmaking Categorie Erfrecht
Titel Samengestelde gezinnen Categorie Familievermogensrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Behoren vruchten van de nalatenschap tot bezwaard vermogen? Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 19-04-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:2733
Minderjarige verwachter heeft geen recht op legitieme portie Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 05-04-2023 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2023:3629
Echtgenote wordt als uitsluitend rechthebbende onder ontbindende voorwaarde beschouwd Instantie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Datum 02-08-2022 Nummer 2022-0654
Notaris had primaire verwachter moeten informeren bij afgeven verklaring van erfrecht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:1309
Bijstand kan ook bij tweetrapsmaking worden teruggevorderd vanaf overlijdensdatum erflater Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 18-08-2021 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2021:4226
Bezwaarde verplicht tot jaarlijkse opgave van het saldo van haar eigen vermogen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-02-2021 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2021:1185
Bezwaarde erfgenaam is niet bevoegd schenkingen ten laste van nalatenschap te doen, tenzij anders is bepaald Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 01-05-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:4125
Bij tweetrapsmaking moet jaarlijks opgave worden gedaan conform de regeling voor vruchtgebruik Instantie Rechtbank Gelderland Datum 11-10-2017 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2017:6592
Twee gerechtigden bij verkrijging goed onder voorwaarde (Rabobank / Reuser) Instantie Hoge Raad Datum 03-06-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1046
Verwachter heeft recht op bijgeschreven rente over bezwaarde onderbedelingsvordering Instantie Hoge Raad Datum 15-01-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:47
Testamentaire bepaling waardoor de bezwaarde bij testament over residu kan beschikken (Boerenplaatsje) Instantie Hoge Raad Datum 16-01-2004 Nummer ECLI:NL:HR:2004:AN8282

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Twee testamentaire trappen, dezelfde twee testamentaire sterren? Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron AdvoTip 2024/18
Titel Over het fideï-commis en de schenking ter zake des doods Een listige verhouding Auteur(s) D.C. van Beelen Bron WPNR 2024/7457
Titel 'Ausser Betracht-denken: een soort van MINDF*CK in het erfrecht?' Auteur(s) G.T.J. Hoff Bron Advotip 2024/5
Titel Making/schenking over de hand en afstammelingen van stiefkinderen als verwachters Auteur(s) J.B. Vegter Bron WPNR 2023/7430
Titel De vrucht en de tweetrapsmaking Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron EstateTip 2023/15
Titel Successierechtelijke gevolgen van het fideï-commis Auteur(s) W.R. Kooiman Bron KWEP 2023/2
Titel Tweetrap en opgave eigen vermogen voor legitieme? De estate planner werkt meestal liever obligatoir Auteur(s) F. Schols Bron Estate Tip 2021/19
Titel Over tweetrapsbepalingen en het doen van afstand door de bezwaarde Auteur(s) B.A. de Kroon Bron KWEP 2021/2
Titel Boerenplaatsje-clausules in zwaar weer? Auteur(s) W.R. Kooiman Bron FBN 2020/27
Titel Heeft het Radar(+)-testament de toekomst? Auteur(s) R.E. Brinkman Bron FTV 2020/9
Titel De jaarlijkse opgave van art. 3:205 lid 4 BW bij vruchtgebruik en bij een fideïcommis de residuo Auteur(s) P.C. van Es Bron WPNR 2020/7269
Titel Fideicommis en erf- en inkomstenbelasting: wie betaalt de rekening? Auteur(s) R.E. Brinkman, J.M. van Anken Bron WPNR 2020/7298
Titel Een mooie stap vooruit: het fideicommis en de kadastrale registratie Auteur(s) R.E. Brinkman Bron JBN 2019/23
Titel De tweetrapsmaking moet in het centraal testamentenregister ingeschreven kunnen worden Auteur(s) P. Blokland Bron WPNR 2019/7255
Titel Het beëindigen van fideicommissaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (II, slot) Auteur(s) W. Burgerhart, R.E. Brinkman Bron WPNR 2019/7239
Titel Patchworktestamenten, een eerste verkenning. Via strafsancties of tweetrap tegen inbreng? Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron Estate Tip 2018/22
Titel Het fidei-comis en de dwingende bepalingen van titel 3.8 BW Auteur(s) R.E. Brinkman Bron FTV 2018/212
Titel Het fideicommis en fictieve erfbelastingrechtelijke verkrijgingen Auteur(s) R.E. Brinkman Bron Tijdschrift Erfrecht 2018/1
Titel Boekbespreking: bespreking van de dissertatie van R.E. Brinkman, ‘Het fideicommis in de notariële praktijk Auteur(s) A.H.N. Stollenwerck Bron WPNR 2016/7104
Titel R.E. Brinkman, Het fideicommis in de notariële praktijk, (diss. Groningen), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014. 
Titel J.B. Spath, dissertatie: 'Zaaksvervanging', 2010.
Titel Making/schenking over de hand van het overschot en de vruchten van het vermaakte/geschonken vermogen Auteur(s) J.B. Vegter Bron WPNR 2008/6764
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel