Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Opstalrecht algemeen (art. 5:101 BW)

Bijgewerkt tot 25-07-2023 Auteur mr. E.M. (Erwin) van Elst

1 InleidingHet opstalrecht is het enige beperkte recht dat voor de opstalhouder leidt tot eigendom van bepaalde opstallen die zich bevinden in, op of boven de onroerende zaak van een ander. De opstalhouder heeft daarmee een wezenlijk andere positie dan de erfpachter of vruchtgebruiker die een genotsrecht heeft. Uitgangspunt is dan ook dat de economische gerechtigdheid tot de opstal en diverse bevoegdheden om over de opstal te beschikken exclusief toekomen aan de opstalhouder.2 Doorbreken natrek…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 101

  • 1

    Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen.

  • 2

    Het recht van opstal kan zelfstandig dan wel afhankelijk van een ander zakelijk recht of van een recht van huur of pacht op de onroerende zaak worden verleend.

  • 3

    In de akte van vestiging kan de opstaller de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - de retributie - te betalen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Duurzame energie Categorie Registergoederenrecht
Titel Opstal Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vervangende machtiging voor de overdracht van erfpachtrechten, art. 5:91 lid 4 BW Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 04-10-2018 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2018:8469
Recht van opstal kan door verjaring worden verkregen Instantie Hoge Raad Datum 10-10-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BD7601

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Het huuraanvullend opstalrecht Auteur(s) B.J. van de Bunt , B.F.U. Cuijpers Bron WPNR 2024/7458
Titel Verduurzaming van vastgoed: De dakhuurovereenkomst als alternatief voor het opstalrecht bij zonnepanelen Auteur(s) M.D van Bezooijen, W.F.L. Runge Bron WPNR 2023/7421
Titel Zonne-energie en verduurzamen: stand van zaken en ontwikkelingen Auteur(s) W. Eerenstein Bron Vp-bulletin 2023/26
Titel Themanummer Duurzaamheid Bron WPNR 2023/7407
Titel Opstalrecht – Eigendom – Roerend/Onroerend – Natrekking – Overdrachtsbelasting Auteur(s) J.C. van Straaten Bron WPNR 2023/7403
Titel Verduurzaming van gebouwen met een WKO of WKK. Gebruik opzegbevoegdheid of ontbindende voorwaarde in opstalakte wegens voortijdig eindigen energieleveringsovereenkomst Auteur(s) M.M.G.B. van Drunen, S.D.K. Bachasingh, I.C.J. Hoving Bron WPNR 2022/7373
Titel Reactie en Naschrift 'Verduurzaming van gebouwen met een WKO of WKK' Auteur(s) P.C. van Es, M.M.G.B. van Drunen, S.D.K. Bachasingh, I.C.J. Hoving Bron WPNR 2022/7378
Titel Het Opstalrecht duurzaam Auteur(s) B. Hoops, L.A.M. Meijerink Bron WPNR 2022/7353
Titel Reactie en Naschrift 'Het Opstalrecht duurzaam' Auteur(s) W. Louwman Bron WPNR 2022/7358
Titel Opstalloos financieren van dakprojecten voor zonnepanelen Auteur(s) M.M.G.B. van Drunen, I.C.J. Hoving Bron WPNR 2022/7387
Titel Het huuraanvullende opstalrecht in duurzame energieprojecten - een verkennend onderzoek Auteur(s) M.M.G.B. van Drunen, M.E. Hinskens-van Neck Bron WPNR 2021/7315
Titel Financiering van duurzame energieprojecten: opstalrecht vs huur Auteur(s) M.M.G.B. van Drunen, M.E. Hinskens-van Neck Bron WPNR 2021/7311
Titel Welk bedrag moet worden vergoed aan iemand die zijn erfpachtrecht, opstalrecht of daaruit afgeleid appartementsrecht verliest wegens canon- of retributieachterstand? Auteur(s) J.C. van Straaten Bron JBN 2021/1
Titel Instaprechten met betrekking tot zakelijke rechten Auteur(s) A.D.Y. van der Geest, B. Hoops Bron WPNR 2021/7345
Titel Drie stellingen. Wijziging van beperkte rechten Auteur(s) K. Everaars Bron WPNR 2021/7352
Titel Wijziging van beperkte rechten Auteur(s) K. Everaars Bron Ars Aequi 2021/11
Titel Actualiteiten in de renewables-praktijk Auteur(s) M.M.G.B. van Drunen, J.C. van Moergastel Bron WPNR 2020/7307
Titel Rangwisseling door middel van een kwalitatieve verplichting Auteur(s) A.J. Verdaas Bron WPNR 2020/7276
Titel De Modelakte Opstalrecht Zonnestroomsysteem (dakproject) Auteur(s) D.W. Aertsen Bron WPNR 2019/7222
Titel Eigendomssituatie WKO-systeem na einde tijdelijk opstalrecht Auteur(s) M.E.A. van Loenhoud Bron WPNR 2019/7221
Titel Zonnepanelen op bedrijfsmatige gebouwen: bepaald geen koud kunstje Auteur(s) T.M. Berkhout Bron NTFR 2019/1119
Titel Verduurzaming in de notariële praktijk: het standaardmodel opstalakte zonnepaneleninstallatie Auteur(s) A.H.G. Wilod Versprille, M. Wever Bron Preadvies KNB 'Duurzaam wonen' 2019, p. 153
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel