Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verboden te beschikken over niet opengevallen nalatenschap (art. 4:4 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2024 Auteur mr. dr. N.V.C.E. (Nathalie) Bauduin

1 Belemmeren om erfrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen (art. 4:4 lid 1 BW)1.1 Nietige rechtshandelingenEen rechtshandeling die is verricht vóór het openvallen van een nalatenschap is nietig, voor zover zij de strekking heeft een persoon te belemmeren in zijn vrijheid bevoegdheden uit te oefenen, die hem krachtens Boek 4 BW met betrekking tot die nog niet opengevallen nalatenschap toekomen, art. 4:4 lid 1 BW. Nietig zijn bijvoorbeeld uiterste wilsbeschikking…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 4

  • 1

    Een voor het openvallen van een nalatenschap verrichte rechtshandeling is nietig, voor zover zij de strekking heeft een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om bevoegdheden uit te oefenen, welke hem krachtens dit Boek met betrekking tot die nalatenschap toekomen.

  • 2

    Overeenkomsten strekkende tot beschikking over nog niet opengevallen nalatenschappen in hun geheel of over een evenredig deel daarvan, zijn nietig.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wettelijk erfrecht Categorie Erfrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Onterving door werking cautio Socini Instantie Hoge Raad Datum 22-12-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1807
Gedragsbeïnvloedende clausule in testament om beroep op legitieme portie te voorkomen, is rechtsgeldig Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 13-12-2023 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2023:13537
Nietige overeenkomst vanwege strijd met art. 4:4 lid 1 BW Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 13-01-2021 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2021:768
Cautio Socini niet in strijd met art. 4:4 BW Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 16-04-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:3358
Overeenkomst in strijd met testeervrijheid wordt omgezet in niet-opeisbare geldvordering Instantie Rechtbank Den Haag Datum 01-12-2016 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2016:14624
Erfrechtelijke bevoegdheden niet beperkt door cautio Socini, verzoek ontslag executeur mogelijk Instantie Hoge Raad Datum 20-11-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:3329
ECLI:NL:RBNHO:2014:13450 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 10-10-2014 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2014:13450
Hertrouwen zonder huwelijksvoorwaarden als opeisingsgrond voor overbedelingsvordering (hertrouwclausule) is toelaatbaar Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 29-01-2014 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2014:2026
Nietige overeenkomst geconverteerd in geldige overeenkomst ter zake des doods Instantie Rechtbank Haarlem Datum 03-08-2011 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2011:BR4089

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel ‘Gedragen’ of legitieme vragen? Auteur(s) R. van Dijken Bron AdvoTip 2024-4
Titel Is artikel 4:4 BW nog bij de tijd? Auteur(s) R.E. Brinkman Bron Tijdschrift Erfrecht 2023/4
Titel Grenzen aan testeervrijheid: erfrechtelijke bescherming van naasten vanuit interdisciplinair perspectief (diss.) Auteur(s) M.R. Beuker Bron Deventer: Wolters Kluwer 2023
Titel Patchworktestamenten, een eerste verkenning. Via strafsancties of tweetrap tegen inbreng? Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron Estate Tip 2018/22
Titel Erfrechtelijke binding met quasi-erfrecht Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron VEP 2014/29
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel