Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vereisten voor overdracht (art. 3:83 - art. 3:84 BW)

Bijgewerkt tot 01-02-2024 Auteur De redactie

1 InleidingArt. 3:80 lid 1 BW maakt onderscheid tussen twee wijzen van verkrijging van goederen: verkrijging onder algemene titel en verkrijging onder bijzondere titel. Voorbeelden van verkrijging onder algemene titel zijn erfopvolging en fusie. De verkrijging onder algemene titel heeft als bijzonderheid dat sprake is van de opvolging in het vermogen van een ander of een evenredig deel daarvan. De opvolging onder algemene titel kan zowel gelden voor bezittingen als voor schulden. Anders ligt di…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 83

 • 1

  Eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.

 • 2

  De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten.

 • 3

  Alle andere rechten zijn slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt.


Artikel 84

 • 1

  Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken.

 • 2

  Bij de titel moet het goed met voldoende bepaaldheid omschreven zijn.

 • 3

  Een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, is geen geldige titel van overdracht van dat goed.

 • 4

  Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Koop en levering onroerende zaken Categorie Registergoederenrecht
Titel Woonboten Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notariële akte sprak per abuis van verdeling, maar aandelen desondanks overgedragen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 21-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:10971
Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte Instantie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Datum 18-02-2019 Nummer 2019-125
Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten Instantie Rechtbank Den Haag Datum 29-08-2018 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2018:10212
Geen geldige titel: derdenhypotheek nietig Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-05-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:1956
Hypotheekhouder is onterecht tot parate executie overgegaan, zodat ook een latere overdracht ongeldig is door zijn beschikkingsonbevoegdheid Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 17-01-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:116
Feitelijke omschrijving in akte van levering prevaleert indien in de akte twee verschillende omschrijvingen staan Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 27-09-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:4295
Twee verschillende omschrijvingen van het te leveren perceel, feitelijke omschrijving prevaleert Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 30-08-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:3788
Bij veiling op grond van niet onherroepelijk vonnis geniet koper geen bescherming Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 17-05-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:1933
Voor de vraag wat is overgedragen, gaat de inhoud van de leveringsakte boven het kadaster Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-04-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:1626
Partijbedoeling in akte van levering leidend voor beantwoording vraag wat precies is overgedragen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 19-04-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:1493
Kopers moesten beschikkingsbevoegdheid van executeur onderzoeken Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 06-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:7486
Bij Groninger akte i.v.m. art. 13 WBR: vergeet de gevolgen van ontbinding niet Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 29-07-2014 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2014:2533
Executie door beslaglegger en vernietiging van executoriale titel Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 23-07-2014 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2014:4155
Hof: inbreng in vennootschap is overgang en levert geen contractsoverneming op, maar overgang van vordering Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-12-2012 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2012:BY7055
Generieke omschrijving van te verpanden vorderingen kan onder omstandigheden tot geldige verpanding leiden Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BT6947
HR 04-03-2005, nr C03/195HR Instantie Hoge Raad Datum 04-03-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AR6165

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden Dossiernr. 35482 Status In behandeling bij de Tweede Kamer Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Cessie: wanneer is de vordering voldoende bepaald? Auteur(s) I.M. Steijaert

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Het Kadaster Bron - Type Instanties en registers Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel