Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Nietigheid wegens handelingsonbevoegdheid (art. 3:43 BW)

Bijgewerkt tot 18-11-2020 Auteur De redactie

1 Algemeen Art. 3:43 BW verklaart rechtshandelingen nietig die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van personen, strekken tot verkrijging door rechters; leden van het openbaar ministerie; gerechtsauditeurs; griffiers; advocaten; deurwaarders; en notarissen van goederen waarover een geding aanhangig is voor het gerecht, onder welks rechtsgebied zij hun bediening uitoefenen. Onder b en c worden rechtshandelingen met en door ambtenaren of andere personen met openbaar gezag bekleed in bep…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 43

 • 1

  Rechtshandelingen die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomende personen, strekken tot verkrijging door:

  • a.

   rechters, leden van het openbaar ministerie, gerechtsauditeurs, griffiers, advocaten, deurwaarders en notarissen van goederen waarover een geding aanhangig is voor het gerecht, onder welks rechtsgebied zij hun bediening uitoefenen;

  • b.

   ambtenaren, van goederen die door hen of te hunnen overstaan worden verkocht, of

  • c.

   personen met openbaar gezag bekleed, van goederen die toebehoren aan het Rijk, provincies, gemeenten of andere openbare instellingen en aan hun beheer zijn toevertrouwd,

  zijn nietig en verplichten de verkrijgers tot schadevergoeding.

 • 2

  Lid 1 onder a heeft geen betrekking op uiterste wilsbeschikkingen, door een erflater ten voordele van zijn wettelijke erfgenamen gemaakt, noch op rechtshandelingen krachtens welke deze erfgenamen goederen der nalatenschap verkrijgen.

 • 3

  In het geval bedoeld in het eerste lid onder c is de rechtshandeling geldig, indien zij met Onze goedkeuring is geschied of het een verkoop in het openbaar betreft. Indien de rechtshandeling strekt tot verkrijging door een lid van de gemeenteraad of een wethouder, onderscheidenlijk de burgemeester komt de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid tot goedkeuring toe aan gedeputeerde staten, onderscheidenlijk de Commissaris van de Koning.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Hoge Raad geeft nadere invulling aan begrippen 'aanhangig' en 'verkrijging' in de zin van art. 3:43 BW Instantie Hoge Raad Datum 23-03-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:428
Gekunstelde rechtsverhouding leidt tot nietigheid wegens artikel 3:43 BW Instantie Rechtbank Gelderland Datum 05-02-2014 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2014:1938

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Ontwikkelingen in het overeenkomstenrecht (IV) Auteur(s) J. Hijma Bron WPNR 2020/7302
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel