Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Overige onderwerpen van familierecht (art. 10:113 - 10:114, 10:116 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2022 Auteur De redactie

1 Algemeen Art. 10:115 BW is gereserveerd voor een toekomstige verwijzing naar het Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen (Tractatenblad 2000, nr 10; de Engelse vertaling volgt na de Franse vertaling). Dit verdrag wordt ook wel genoemd: het 'Haags Volwassenenbeschermingsverdrag' of het 'Haags Meerderjarigenbeschermingsverdrag'. Dit verdrag is door Nederland op 13 januari 2000 ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Op 1 januari 2009 is dit verdrag in werki…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 113

Op de bescherming van kinderen zijn van toepassing:

 • a.

  het op 19 oktober 1996 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Trb. 1997, 299),

 • b.

  de Verordening (EU) nr. 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (PbEU L 178), en

 • c.

Artikel 114

Op internationale ontvoering van kinderen zijn van toepassing:


Artikel 116

Het recht dat toepasselijk is op verplichtingen tot levensonderhoud wordt bepaald door:

 • a.

  het op 23 november 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (PbEU L 331/17),

 • b.

  het op 2 oktober 1973 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 86), of

 • c.

  het op 24 oktober 1956 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is (Trb. 1956, 144).


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Hoge Raad anticipeert op Haags Volwassenenbeschermingsverdrag 2000 door dit reeds voor ratificatie toe te passen Instantie Hoge Raad Datum 02-02-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:147

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Het Meerderjarigenbeschermingsverdrag, niet geratificeerd maar toch nuttig voor de estate planner en financieel planner! Auteur(s) A.R. Autar, D.J.P. Hoeks Bron VFP 2021/59
Titel Het levenstestament in het Nederlandse internationaal privaatrecht Auteur(s) S.H. Heijning, M.I.W.E. Hillen-Muns Bron WPNR 2016/7128
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel