Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Nietigheid en vernietigbaarheid van de verdeling (art. 3:195 - 3:196 BW)

Bijgewerkt tot 06-05-2024 Auteur De redactie

1 Nietigheid en vernietigbaarheid van de verdelingEen verdeling is nietig indien niet alle deelgenoten en alle andere personen waarvan de medewerking is vereist (zie hiervoor ook art. 3:178 lid 1 BW en art. 3:180 lid 1 BW) daaraan hebben deelgenomen (art. 3:195 BW). Wanneer de verdeling plaatsvindt bij notariële akte, is de sanctie niet nietigheid maar vernietigbaarheid. De vernietiging kan slechts worden ingeroepen door de overgeslagen deelgenoot. De rechtsvordering tot vernietiging verja…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 195

 • 1

  Een verdeling waaraan niet alle deelgenoten en alle andere personen wier medewerking vereist was, hebben deelgenomen, is nietig, tenzij zij is geschied bij een notariële akte, in welk geval zij slechts kan worden vernietigd op vordering van degene die niet aan de verdeling heeft deelgenomen. Deze rechtsvordering verjaart door verloop van één jaar nadat de verdeling te zijner kennis gekomen is.

 • 2

  Heeft aan een verdeling iemand deelgenomen die niet tot de gemeenschap gerechtigd was, of is een deelgenoot bij de verdeling opgekomen voor een groter aandeel dan hem toekwam, dan kan het ten onrechte uitgekeerde ten behoeve van de gemeenschap worden teruggevorderd; voor het overige blijft de verdeling van kracht.


Artikel 196

 • 1

  Behalve op de algemene voor vernietiging van rechtshandelingen geldende gronden is een verdeling ook vernietigbaar, wanneer een deelgenoot omtrent de waarde van een of meer der te verdelen goederen en schulden heeft gedwaald en daardoor voor meer dan een vierde gedeelte is benadeeld.

 • 2

  Wanneer een benadeling voor meer dan een vierde is bewezen, wordt de benadeelde vermoed omtrent de waarde van een of meer der te verdelen goederen en schulden te hebben gedwaald.

 • 3

  Om te beoordelen of benadeling heeft plaatsgehad, worden de goederen en schulden der gemeenschap geschat naar hun waarde op het tijdstip van de verdeling. Goederen en schulden die onverdeeld zijn gelaten worden niet meegerekend.

 • 4

  Een verdeling is niet op grond van dwaling omtrent de waarde van een of meer der te verdelen goederen en schulden vernietigbaar, indien de benadeelde de toedeling te zijnen bate of schade heeft aanvaard.Artikel 200

Een rechtsvordering tot vernietiging van een verdeling vervalt door verloop van drie jaren na de verdeling.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Dwaling omtrent omvang gemeenschap door uitsluitingsclausule Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 27-03-2024 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2024:1199
Uitsluiten van pensioenverevening bij de verdeling is in casu onaanvaardbaar, de rest van de verdeling vormt geen benadeling Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-01-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:191
Als sprake is van verdeling of verrekening geldt de dwalingsregeling voor verdeling Instantie Hoge Raad Datum 10-07-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:1871
Ook verdeling bij vaststellingsovereenkomst kan leiden tot benadeling voor meer dan een kwart Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 23-09-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:7330
Leasio enormis Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 06-05-2014 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2014:1888
Verdeling bij onderhandse akte nietig omdat deelgenoot was overgeslagen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 29-04-2014 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2014:1867
Geen vernietiging verdeling huwelijksgoederengemeenschap nu vordering tot vernietiging door tijdsverloop is vervallen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-04-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8622
Echtscheidingsconvenant gesloten vòòr 1 september 2002 niet vernietigbaar o.g.v. wettelijke vermoeden van dwaling Instantie Hoge Raad Datum 25-01-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BV6689
Bepaling omtrent vernietigbare verdeling niet van toepassing bij onder oud recht gesloten echtscheidingsconvenant Instantie Hoge Raad Datum 01-09-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AT4544
Voor vernietiging verdeling o.g.v. dwaling is niet vereist dat andere deelgenoot wist dat benadeelde omtrent waarde Instantie Hoge Raad Datum 28-04-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AV8719
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel