Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Opschortingsrecht tegen schuldenaar (art. 6:52 BW)

Bijgewerkt tot 27-09-2021 Auteur De redactie

1 Opschortingsrecht (art. 6:52 BW)Het algemene opschortingsrecht (art. 6:52 BW) is het recht van een debiteur de nakoming van een verbintenis op te schorten tegen zijn crediteur indien hij niet voldoet aan een opeisbare vordering die de debiteur op zijn crediteur heeft. Het is dus een verweermiddel dat de schuldenaar kan inroepen tegen zijn schuldeiser in het geval hij een tegenvordering heeft op zijn schuldeiser. Om het opschortingsrecht in te kunnen roepen moet voldaan zijn aan…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 52

  • 1

    Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.

  • 2

    Een zodanige samenhang kan onder meer worden aangenomen ingeval de verbintenissen over en weer voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Een veilingnotaris is niet gehouden geldigheid van het retentierecht te onderzoeken Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 25-02-2014 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2014:11
Samenhang tussen overeenkomsten met dezelfde wederpartijen Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU4907
Gelet op de nauwe feitelijk-economische samenhang leidt ontbinding van de huurkoopovereenkomst ook tot ontbinding van de financieringsovereenkomst Instantie Hoge Raad Datum 20-01-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU3162
Samenhang tussen overeenkomsten met twee gelieerde partijen Instantie Hoge Raad Datum 20-01-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU3162
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel