Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bevoegdheden NV (art. 2:107-2:107a BW)

Bijgewerkt tot 01-03-2020

1 Algemeen De algemene vergadering heeft in beginsel alle bevoegdheden (art. 2:107 lid 1 BW). Deze hoofdregel kent echter twee nuanceringen. In de eerste plaats kunnen in de wet en in de statuten de bevoegdheden worden begrensd. In het Forumbank-arrest (Hoge Raad 21 januari 1959, nr 49979, ECLI:NL:HR:1959:AG2030) oordeelde de Hoge Raad dat de algemene vergadering de bij de wet en statuten getrokken grenzen van haar bevoegdheid niet mag overschrijden. In de tweede…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 107

  • 1

    Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.

  • 2

    Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen haar alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Algemene vergadering Categorie Ondernemingsrecht
Titel Naamloze vennootschap Categorie Ondernemingsrecht

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Art. 2:107a BW – wel of niet analoog van toepassing op de bv? Hof Amsterdam, 7 april 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:1018 (Human Concern) Auteur(s) W.J.M. van Veen Bron WPNR 2022/7383
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel