Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Voortdurende verplichting bij rechtsgevolgen van overeenkomst (art. 6:259 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2024 Auteur De redactie

1 InleidingEen partij kan de rechter op grond van art. 6:259 BW verzoeken om voortdurende verplichtingen met betrekking tot registergoederen onder omstandigheden te wijzigen of te ontbinden. De bepaling biedt bescherming tegen een te verstrekkende werking van kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen. Het artikel is een aanvulling op art. 6:258 BW, bedoeld om buiten het geval van onvoorziene omstandigheden de rechthebbenden of gebruikers van een registergoed te bes…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 259

 • 1

  Indien een overeenkomst ertoe strekt een rechthebbende op of een gebruiker van een registergoed als zodanig te verplichten tot een prestatie die niet bestaat in of gepaard gaat met het dulden van voortdurend houderschap, kan de rechter op zijn vordering de gevolgen van de overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden:

  • a.

   indien ten minste tien jaren na het sluiten van de overeenkomst zijn verlopen en het ongewijzigd voortduren van de verplichting in strijd is met het algemeen belang;

  • b.

   indien de schuldeiser bij de nakoming van de verplichting geen redelijk belang meer heeft en het niet aannemelijk is dat dit belang zal terugkeren.

 • 2

  Voor de termijn vermeld in lid 1 onder a telt mee de gehele periode waarin rechthebbende op of gebruikers van het goed aan een beding van dezelfde strekking gebonden zijn geweest. De termijn geldt niet, voor zover de strijd met het algemeen belang hierin bestaat dat het beding een beletsel vormt voor verwerkelijking van een geldend omgevingsplan.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Beroep op art. 6:259 lid 1 sub b BW slaagt Instantie Rechtbank 's-Hertogenbosch Datum 09-04-2008 Nummer ECLI:NL:RBSHE:2008:667

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Kwalitatieve verplichting mededingingswet en ontbinding op grond van art. 6:259 lid 1 sub b BW Auteur(s) W.G. Huijgen Bron JBN 2022/1
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel