Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vernietiging wegens ontbreken van toestemming (art. 1:89 BW)

Bijgewerkt tot 01-11-2022 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 Inleiding Indien de toestemming van art. 1:88 BW niet is verleend, kan de niet-handelende echtgenoot/geregistreerd partner naderhand alsnog toestemming geven (bevestiging, art. 3:55 BW) of de rechtshandeling vernietigen (art. 1:89 BW). De bevoegdheid om een rechtshandeling als bedoeld in art. 1:88 BW die zonder toestemming is verricht te vernietigen, komt dus slechts toe aan de niet-handelende echtgenoot.  Het beroep op vernietiging vervalt als een onmiddellijk belanghebbende…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 89

 • 1

  Een rechtshandeling die een echtgenoot in strijd met het vorige artikel heeft verricht, is vernietigbaar; slechts de andere echtgenoot kan een beroep op de vernietigingsgrond doen.

 • 2

  Het vorige lid geldt niet voor een andere handeling dan een gift, indien de wederpartij te goeder trouw was.

 • 3

  Het einde van het huwelijk en scheiding van tafel en bed hebben geen invloed op de bevoegdheid om ter vernietiging van een rechtshandeling van een echtgenoot een beroep op de vernietigingsgrond te doen, die voordien was ontstaan. Indien de andere echtgenoot dientengevolge schuldenaar uit die rechtshandeling wordt, geldt artikel 51 lid 3 van Boek 3 voor hem slechts, zolang de termijn van artikel 52 lid 1 van Boek 3 niet is verstreken.

 • 4

  De verklaring of rechtsvordering tot vernietiging behoeft in afwijking van de artikelen 50 lid 1 en 51 lid 2 van Boek 3 niet mede te worden gericht tot de echtgenoot die de handeling heeft verricht.

 • 5

  De echtgenoot die een beroep op de vernietigingsgrond heeft gedaan, kan tevens alle uit de nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Borgtocht Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften niet reeds voor huwelijk tot stand gekomen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 15-08-2023 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2023:1565
Toestemmingsvereiste art. 1:88 BW en buitenlandse wederpartij Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 04-05-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:1356
Verzwijgen van echtgenote bij aangaan borgtochtovereenkomst doet niet af aan werking art. 1:89 jo 1:88 BW Instantie Rechtbank Limburg Datum 07-10-2020 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2020:7564
Hof hanteert onjuiste maatstaf bij beoordeling of rechtshandeling is geschied ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf (art. 1:88 lid 5 BW) Instantie Hoge Raad Datum 20-03-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:483
Toestemming echtgenoot niet vereist voor borgtocht Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:1376
Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan na overlijden van erflater worden uitgeoefend Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 31-01-2018 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2018:277
Erfgenaam van niet-handelende echtgenoot kan vernietigingsgrond van art. 1:89 BW inroepen Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 30-10-2012 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2012:BY9697
Koper te goeder trouw door gewekt vertrouwen dat toestemming vrouw telefonisch was verleend Instantie Rechtbank Arnhem Datum 26-10-2005 Nummer ECLI:NL:RBARN:2005:AU9080
Schaaphok/Schilder Instantie Hoge Raad Datum 25-02-1983 Nummer ECLI:NL:HR:1983:AG4546

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stappenplan verdwenen vermogen terugbrengen in nalatenschap Bron Via Juridica Type Erfrecht en boedelafwikkeling Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel