Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Opvorderen goederen door erfgenaam / hereditatis petitio (art. 4:183 BW)

Bijgewerkt tot 28-02-2024 Auteur De redactie

1 InleidingDe hereditatis petitio is de bijzondere actie die de erfgenamen krijgen na het overlijden van de erflater, naast de op grond van de saisine verkregen rechten van de bezitsactie (art. 3:125 BW) en de revindicatie (art. 5:2 BW). Op grond hiervan kunnen de erfgenamen goederen van de nalatenschap opvorderen bij eenieder die deze zonder titel onder zich heeft. Dit kan ook indien de derde meende zelf erfgenaam te zijn, bijvoorbeeld op grond van een nietig testament.2 BewijsvoordeelDe…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 183

Een erfgenaam kan de goederen van de nalatenschap met inbegrip van die welke de erflater op het tijdstip van zijn overlijden voor derden hield, opvorderen van iedere derde die deze goederen zonder recht houdt. Is de nalatenschap verdeeld overeenkomstig artikel 13, dan komt de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid uitsluitend toe aan de echtgenoot van de erflater.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Op grond van de hereditatis petitio kan geen geldvordering worden geïnd Instantie Hoge Raad Datum 17-01-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:92
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel