Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Gebruik appartementsrecht (art. 5:120 BW)

Bijgewerkt tot 01-11-2022 Auteur De redactie

1 Gebruik van het privégedeelte Een appartementseigenaar kan zijn privégedeelte zelf gebruiken, maar heeft ook de bevoegdheid dit aan een derde in gebruik te geven (art. 5:120 BW). Naast het gebruik van het privégedeelte heeft de appartementseigenaar of gebruiker ook recht op het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Aan het recht tot gebruik van het privé-gedeelte is verbonden het recht tot het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Dit medegebr…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 120

 • 1

  Onverminderd het in artikel 112 lid 4 bepaalde is een appartementseigenaar bevoegd het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, zelf te gebruiken of aan een ander in gebruik te geven, met inbegrip van het hem toekomende medegebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

 • 2

  Voorschriften van het reglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud zijn ook van toepassing op degeen die het gebruik verkrijgt. Andere bepalingen van het reglement kunnen in het reglement op de gebruiker van toepassing worden verklaard.

 • 3

  Ten aanzien van een huurder geldt een na het tot stand komen van de huurovereenkomst ingeschreven reglementsbepaling niet, tenzij hij daarin heeft toegestemd. Weigert hij zijn toestemming of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste deel daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de reglementsbepaling ten aanzien van de huurder komt te gelden.

 • 4

  Na opheffing van de splitsing zijn de gerechtigden tot de goederen die in de splitsing waren betrokken, verplicht een verhuur gestand te doen, mits de tijd van de verhuur in overeenstemming is met het plaatselijk gebruik en de verhuur niet op ongewone, voor hen bezwarende voorwaarden is geschied.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Appartementsrechten Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Bestemming appartement komt voor risico koper volgens koopovereenkomst Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 03-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2022:686
Toestemming verleend door VvE dat afwijkt van bestemming was toegestaan aan appartementseigenaar Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 01-03-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:622
Geen strijd met splitsingsreglement bij verkamering van woning Instantie Rechtbank Den Haag Datum 22-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2021:10750
Besluit van VvE tot exclusief gebruik van gemeenschappelijk dakterras door één appartementseigenaar is nietig Instantie Rechtbank Gelderland Datum 19-08-2020 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2020:4219
Eén huurovereenkomst met meerdere huurders gezamenlijk maakt niet dat er geen sprake is van kamerverhuur Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-05-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1357
Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-05-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1365
Verbod op harde vloerbedekking in huishoudelijk reglement is geldig Instantie Rechtbank Gelderland Datum 15-04-2020 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2020:2541
Toelatingsregeling bij appartementsrecht moet in splitsingsreglement worden opgenomen Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 29-01-2020 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2020:476
Vermeerderen van het aantal wooneenheden per appartement vereist wijziging van de splitsingsakte Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 08-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:3629
Verhuur van slaapkamer in appartement via Airbnb in strijd met splitsingsakte Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 08-08-2018 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2018:5751
Verhuur van Amsterdamse woning aan toeristen beboet wegens strijd met Huisvestingswet Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 17-08-2017 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2017:5979
Uitleg van het begrip 'gezin' Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 13-12-2016 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2016:3719
Verhuur van strandappartementen niet toegestaan wegens strijd met de in de splitsingsakte bepaalde woonbestemming Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 13-09-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:3750
Verhuur via AirBnB is exploitatie van het privégedeelte als pension Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 14-01-2016 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2016:2120
Gebruik van appartement overeenkomstig de bestemming woonruimte? Instantie Hoge Raad Datum 03-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ5357

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Particuliere vakantieverhuur in Amsterdam vanuit publiek- en privaatrechtelijk perspectief Auteur(s) P.J.F.M. Le Cat Bron JBN 2017/31
Titel Verhuur voor een korte periode (short stay, Airbnb, en B&B) in het appartementsrecht Auteur(s) N.L.J.M. Rijssenbeek Bron TBR 2016/167

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Alles voor uw VvE op één plek Bron Nederlandvve.nl Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
De juridische databank voor VvE professionals Bron VvE Recht Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
101 VvE vragen Bron 101VvEvragen.nl Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Checklist splitsingstekening appartementen Bron Het Kadaster Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing kleine VvE's 2021 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Publieksversie Modelreglement kleine VvE's Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 2017 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement ondersplitsing 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1992 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement service-flatgebouw 1987 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement service-flatgebouw 1987 (bijlage) Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1983 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1983 (bijlage) Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1973 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Transponeringstabel modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Publieksversie Modelreglement kleine VvE's Bron - Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel