Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Algemeen erfdienstbaarheid (art. 5:70 BW)

Bijgewerkt tot 01-08-2021 Auteur De redactie

1 Inleiding Iemand die eigenaar is van een zaak, heeft met uitsluiting van ieder ander het recht de zaak te gebruiken. Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Wel geldt dat de eigenaar bij zijn gebruik rekening moet houden met rechten van anderen. Verder mag het gebruik uiteraard niet in strijd zijn met de wet of ongeschreven recht. Zo bepaalt art. 3:14 BW dat iemand die krachtens het burgerlijk recht een bevoegdheid toekomt, hij die bevoegdheid niet…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 70

  • 1

    Een erfdienstbaarheid is een last, waarmede een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard.

  • 2

    In de akte van vestiging van een erfdienstbaarheid kan aan de eigenaar van het heersende erf de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar van het dienende erf op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - de retributie - te betalen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Burenrecht Categorie Registergoederenrecht
Titel Erfdienstbaarheid Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Inhoud erfdienstbaarheid is zonder ingeschreven tekening voldoende bepaalbaar en dus rechtsgeldig gevestigd Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 16-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:1843
Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 08-05-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:1559
Feitelijk gebruik van weg betekent niet dat recht van overpad is gevestigd Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 25-07-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:2923
Verplichting tot sluiten van overeenkomsten met nutsbedrijven valt niet binnen bereik van erfdienstbaarheid Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 16-05-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:2179
Geen legalisering overbouw middels erfdienstbaarheid wegens grove schuld van eigenaar gebouw Instantie Hoge Raad Datum 28-03-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BC1242
Hoewel eigenaar van een dienend erf bevoegd is zijn erf af te sluiten, moet hij de eigenaar van een heersend erf onbelemmerde toegang verschaffen Instantie Hoge Raad Datum 23-06-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AW6598
Valt verbreding uitweg onder verplichting tot onderhoud? Wie moet betalen? Instantie Rechtbank Arnhem Datum 02-11-2005 Nummer ECLI:NL:RBARN:2005:AU9740
Bij grove schuld aan onrechtmatige overbouw geen recht op vestigen erfdienstbaarheid Instantie Hoge Raad Datum 15-11-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AE8194
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel