Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aandelenregister BV (art. 2:194 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2022

1 AandelenregisterHet aandeelhoudersregister wordt (bij)gehouden door het bestuur ten kantore van de vennootschap en bevat de gegevens van de aandeelhouders. Per aandeelhouder wordt vermeld de soort of aanduiding van de aandelen die hij houdt en het op de aandelen gestorte bedrag. Als een aandeelhouder niet gebonden is aan een verplichting uit art. 2:192 BW, wordt dat ook in het register vermeld. Ook de namen en adressen van vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders met verg…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 194

 • 1

  Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 192 lid 1, wordt dat vermeld. In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen. In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.

 • 2

  Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

 • 3

  Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens.

 • 4

  Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een aandeel waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 197, 198 en 227 bedoelde rechten toekomen.

 • 5

  Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 227 lid 2 bedoelde rechten toekomen en de houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Besloten vennootschap Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Overdracht extra aandeel na 100% inbeslagname kon niet worden tegengeworpen aan beslaglegger Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-02-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:1110
Bij verkoop van in beslag gelegde aandelen aan derde hoefde geen rekening te worden gehouden met aandeelhoudersovereenkomst Instantie Rechtbank Den Haag Datum 13-02-2020 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2020:14237

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Europese Parlement Datum 12-01-2015 Nummer 2013/0025 (COD) Samenvatting Op basis van een voorgestelde Europese richtlijn tegen witwassen gaat voor bedrijven een registratieplicht van hun grootaand…
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel