Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aansprakelijkheid voor kosten van de huishouding (art. 1:85 - 1:86 BW)

Bijgewerkt tot 01-11-2022 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 Hoofdelijke aansprakelijkheid kosten huishouding (art. 1:85 BW) Art. 1:85 BW breidt de aansprakelijkheid uit voor verbintenissen aangegaan door echtgenoten/geregistreerde partners ten behoeve van de gewone gang van de huishouding. Beide echtgenoten/geregistreerde partners zijn daarvoor hoofdelijk aansprakelijk (voor het geheel). Niet alle uitgaven die onder art. 1:84 BW vallen, behoren tevens tot de gewone gang van de huishouding in de zin van art. 1:85 BW. Voor de toepasselijkheid van art.…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 85

De ene echtgenoot is naast de andere voor het geheel aansprakelijk voor de door deze ten behoeve van de gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen, met inbegrip van die welke voortvloeien uit de door hem als werkgever ten behoeve van de huishouding aangegane arbeidsovereenkomsten.


Artikel 86

 • 1

  De rechtbank kan, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, op verzoek van een echtgenoot bepalen dat deze niet aansprakelijk zal zijn voor de door de andere echtgenoot in het vervolg aangegane verbintenissen als bedoeld in het vorige artikel.

 • 2

  Een overeenkomstig dit artikel gegeven rechterlijke beschikking kan bij veranderde omstandigheden op gelijke wijze als zij is tot stand gekomen, worden gewijzigd of opgeheven.

 • 3

  De beschikking kan aan derden die van haar bestaan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien zij ingeschreven was in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 116 van dit boek, en na de inschrijving veertien dagen waren verlopen.

 • 4

  In de beschikking kan worden bepaald dat zij bovendien moet worden bekend gemaakt in een of meer door de rechter aangewezen dagbladen. In dat geval werkt de beschikking ten nadele van derden die daarvan onkundig waren, ook niet vóór deze bekendmaking.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Beroep op vervalbeding van twee jaar gekoppeld aan verrekenbeding is niet strijdig met redelijkheid en billijkheid Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 14-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:2993
Geldlening aan moeder voor vliegtickets van haar 3 kinderen vormen schuld van de gewone gang van de huishouding Instantie Rechtbank Roermond Datum 28-10-2008 Nummer ECLI:NL:RBROE:2008:BG3888
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel