Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Burenrecht algemeen (art. 5:37 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Inleiding Het burenrecht is een samenstel van rechtsregels inzake de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven in hun onderlinge verhoudingen. De belangrijkste vindplaats van het burenrecht is titel 5.4 BW. Maar niet alle regels zijn daar te vinden. Een buurman kan bijvoorbeeld ook ageren op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) of misbruik van recht of bevoegdheid (art. 3:13 BW). 2 Regelend recht Een groot gedeelte van het burenrecht is regelend recht. Dit…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 37

De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Burenrecht Categorie Registergoederenrecht
Titel Mandeligheid Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Onrechtmatige hinder door geluidsoverlast door warmtepomp Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 15-11-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:9854
Exacte erfgrens kon niet door middel van SPLITS-tekening worden vastgesteld Instantie Rechtbank Gelderland Datum 19-10-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:5891
Buren moeten geringe beperkingen van hun vrijheid op grond van fundamentele beginselen van goed nabuurschap toleren Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 08-09-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:2760
Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 09-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:2380
Zakelijk recht en persoonlijk recht vermengen niet: erfdienstbaarheid blijft in stand Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 05-02-2014 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2014:527
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel