Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Inschrijving in handelsregister (art. 2:180 BW)

Bijgewerkt tot 11-10-2021

1 Algemeen  De Kamer van Koophandel houdt een handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen (art. 3 Hrw 2007). De vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de NV, de BV en de stichting worden ingevolge art. 6 Hrw 2007 ingeschreven in het handelsregister, mits zij volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben. De informele vereniging (art. 2:30 BW) kán vrijwillig worden ingeschreven. Indien aan de rechtspersoon een onderneming toebehoort…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 180

  • 1

    De bestuurders zijn verplicht de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister en een authentiek afschrift van de akte van oprichting en van de daaraan ingevolge artikel 204 gehechte stukken neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

  • 2

    De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat de opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister, vergezeld van de neer te leggen afschriften, is geschied.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Besloten vennootschap Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Beroep op art. 2:180 lid 2 sub a BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, bestuurders niet aansprakelijk Instantie Hoge Raad Datum 28-01-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BO7122

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Kamer van Koophandel (KvK) Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel